Τραπεζάκι καναπέ - laptop

Τραπεζάκι καναπέ - laptop
  • AdvertiserPrivate

Μικρό τραπεζάκι για το πλάι του καναπέ, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για λαπτοπ

Small table for the side of the couch, can be used for laptops

Send a message

+35

show

Your email:

Message:

20
Show phone
+35XXXXXXXXX

Ζωή Τσιράκου

Posting since jul, 2017

See all poster’s ads
×