Βοήθεια σε μαθηματικά/math tutoring

Limassol district, Limassol — Limassol Marina
Posted: 08.09.2020 22:37 Ad ID: 1858994

Διδάσκω μαθηματικά ( όλα τα επίπεδα)

Γίνονται και μαθήματα μέσω διαδικτύου.

Για φοιτητές μπορώ να ολοκληρώσω τις εργασίες τους.

Οι Τιμές είναι βάση εργασίας.

I tutor Math (all levels)

For University students I can finish their projects. Prices are based on the projects.

I can tutor remotely also.

40
Call
+35XXXXXXXXX
Stelios Antoniou

Posting since feb, 2017

Other ads from this seller
Share
×

Error 400
Save your searches!
Push "Save search" button on a search result page
Check for updates in favorites section
Add ads to favorites
Push the star button and this ad will be in your favorites section, where you can easily look at it again!