Οικόπεδο

Limassol district, Zanakia
Posted: 04.04.2020 07:42 Ad ID: 1868135

Πωλείται οικόπεδο περιοχή ΣΟΥΝΙ-ΖΑΝΑΚΙΑ 775m

Πολεοδομική ζώνη Η6

Ποσοστών εμβαδού 100%

Δόμηση 0,2 κάλυψη 0,2 όροφοι 2 ύψος 8,3 κλίμακα 1:5000

€90.000

For sale a plot of land SOUNI-ZANAKIA 775m

H6 urban area

Percentages of 100%

Build 0.2 Coverage 0.2 Floors 2 Height 8.3 Scale 1: 5000

90.000
The ad expired

Foytina Real Estate Agency Ltd

Verified account

Posting since mar, 2017

Other ads from this seller
×

Error 400
Save your searches!
Push "Save search" button on a search result page
Check for updates in favorites section
Add ads to favorites
Push the star button and this ad will be in your favorites section, where you can easily look at it again!