Οικόπεδο

Limassol district, Limassol — Historical Center
Posted: 13.02.2018 14:54 Ad ID: 1868152

Πωλείται εμπορικών οικόπεδο στην ανεξαρτησίας 101m Πολεοδομική ζώνη Πα4 Ποσοστό εμβαδού 100% Δόμηση 2.4 Κάλυψη 0,7 όροφοι 4 Ύψος 13.1 κλίμακα 1:100 €700.000 For sale a commercial plot of land in the independence of 101m Town Planning Zone Pa4 Percentage of area 100% Construction 2.4 Coverage 0.7 floors 4 Height 13.1 Scale 1: 100

Tommys ESTATE AGENCY

Verified account

Posting since mar, 2017 Other ads from this seller

Agent reg. number: 186
Agent license no.: 56

Start chat

+35

show

Your email:

Message:

Other ads from this seller700.000 Verified account
swap, negotiable
Show phone
+35XXXXXXXXX

Tommys ESTATE AGENCY

Posting since mar, 2017

Other ads from this seller
×

Error 400
Save your searches!
Push "Save search" button on a search result page
Check for updates in favorites section
Add ads to favorites
Push the star button and this ad will be in your favorites section, where you can easily look at it again!