Θεση λειτουργου πληροφορικης

Lefkosia (Nicosia) district, Nicosia — Agios Dometios
Posted: 27.06.2018 10:22 Ad ID: 2000869
  • Experience Any
  • Job type Full-time

ΛΕΣΧΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Η Λέσχη Ιπποδρομιών Λευκωσίας δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση θέσης Λειτουργού Υπηρεσίας Πληροφορικής. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ιδιόχειρη αίτηση με τα στοιχεία τους (προσόντα, πείρα κ.λ.π.) στον κ. Πάρι Κωνσταντινίδη, Αν. Γενικό Διευθυντή/Γραμματέα της Λέσχης Ιπποδρομιών Λευκωσίας, Μέγαρο Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Αγίου Δομετίου, Οδός Γρηγόρη Αυξεντίου Αρ. 10-12, Διαμ. 102, Άγιος Δομέτιος, Λευκωσία μέχρι τις 12 το μεσημέρι της Τετάρτη 4 Ιουλίου, 2018. Οι αιτήσεις μπορούν να σταλούν και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Οι αιτήσεις θα θεωρηθούν εμπιστευτικές. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ Θέση: Λειτουργός Πληροφορικής ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ: α) Βοηθά στην ή αναλαμβάνει την παρακολούθηση, τη λειτουργία και τη συντήρηση του συστήματος αυτοματοποίησης ιπποδρομιακών στοιχημάτων και των τερματικών μηχανών πώλησης εξαργύρωσης ιπποδρομιακών στοιχημάτων, και στην επιλογή, εκπαίδευση και εποπτεία των χειριστών των τερματικών μηχανών πώλησης/εξαργύρωσης ιπποδρομιακών στοιχημάτων και του λοιπού τεχνικού προσωπικού της Υπηρεσίας Πληροφορικής της Λέσχης Ιπποδρομιών Λευκωσίας. β) Βοηθά στην ή αναλαμβάνει την παρακολούθηση του δικτύου της Λέσχης, των λογισμικών συστημάτων και του υλισμικού (hardware) και επιλύει προβλήματα που παρουσιάζονται. γ) Εκτελεί καθήκοντα σχετικά με την εισαγωγή, συντήρηση, βελτίωση και ανάπτυξη της πληροφορικής στη Λέσχη Ιπποδρομιών Λευκωσίας με βάση τα καθορισμένα πρότυπα και μεθοδολογίες, περιλαμβανομένων των πιο κάτω: I. Σχεδιασμό, ανάπτυξη, συντήρηση και υποστήριξη συστημάτων πληροφοριακής. II. Ετοιμασία μελετών, προδιαγραφών, προτύπων. III. Αξιολόγηση προσφορών. IV. Διαχείριση, υποστήριξη και σχεδιασμό τηλεπικοινωνιακών δικτύων. δ) Συμμετέχει στις εργασίες αρμόδιας υπεπιτροπής της Λέσχης και συμβουλεύει για θέματα Πληροφορικής. ε) Αναπληροί, εάν και εφόσον ορισθεί, το Διευθυντή Υπηρεσίας Πληροφορικής όταν αυτός απουσιάζει. στ) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν. ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος στην επιστήμη της μηχανικής των ηλεκτρονικών υπολογιστών (“Computer Engineering”, “Network and Information Engineering”) ή στην ηλεκτρονική/ηλεκτρολογική μηχανική (“Electronics/Electrical Engineering”) ή στην επιστήμη της πληροφορικής (Computer Science, MIS) που να επιτρέπει στον κάτοχο του να εγγραφεί ως μέλος του ΕΤΕΚ, με βάση τη σχετική νομοθεσία στους πιο πάνω κλάδους. (Σημ. Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο). 2. Εμπειρία στη λειτουργία των λειτουργικών συστημάτων Microsoft windows ή Linux ή VMS 3. Εμπειρία στη διαχείριση δικτύων. 4. Ακεραιότητα χαρακτήρα, τιμιότητα, οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία. 5. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άτομο που θα επιλεγεί, θα εργάζεται ειδικό ωράριο όπως ήθελε καθορίσει η Επιτροπεία της Λέσχης Ιπποδρομιών Λευκωσίας, που θα περιλαμβάνει εργασία σε μορφή βάρδιας τις καθημερινές καθώς επίσης και εργασία το Σάββατο ή/και την Κυριακή ή και σε άλλες δημόσιες αργίες. Στον υποψήφιο που θα επιλεγεί θα προσφερθεί πακέτο απολαβών αναλόγως των προσόντων και της πείρας του. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον κ. Χρίστο Θεοδοσίου, Διευθυντή Υπηρεσίας Πληροφορικής της Λέσχης στο τηλέφωνο εσωτ. 6. ---------------------------------- Να δημοσιευτεί αύριο Τετάρτη 20/6/2018 στις εφημερίδες: ΠΟΛΙΤΗΣ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ (ένθετο καριέρα) ΧΑΡΑΥΓΗ

Send CV
Don`t know how to fill CV? Download CV template
Your phone*
Your email
Your message*
Don`t know how to fill CV? Download CV template
Salary is negotiable
Phone wasn't specified

ΧΡΙΣTΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ

Posting since jun, 2018

Other ads from this seller
×

Error 400
Save your searches!
Push "Save search" button on a search result page
Check for updates in favorites section
Add ads to favorites
Push the star button and this ad will be in your favorites section, where you can easily look at it again!