Μαθήματα και άδειες μοτοσικλέτας - motorcycle lessons and license

Μαθήματα και άδειες μοτοσικλέτας - motorcycle lessons and license-1

1. Μαθήματα για σίγουρη επιτυχία στις απαιτούμενες εξετάσεις άδειας μοτοσικλέτας. Το ποσοστό επιτυχίας υπερβαίνει το 99%

2. Μαθήματα για ανάπτυξη ικανοτήτων για έμπειρους ή άπειρους οδηγούς για όλα τα μέσα

Στα μαθήματα συμπεριλαμβάνονται:

• Ισορροπία

• Φρενάρισμα και τρόποι χειρισμού

• Άμεση μετακίνηση κέντρου βάρους και αλλαγή πορείας

• Απότομοι ελιγμοί, ευελιξία σε ώρα έκτακτης ανάγκης

• Έλεγχος του σοκ

• Πρόληψη κινδύνων

• Tεχνικές για άμεση αποφυγή κινδύνων

• Επεξήγηση του οδικού κώδικα και εξάσκηση σε όλες οι τεχνικές που απαιτούνται, σύμφωνα με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών

Theoretical and practical courses for beginners and experienced drivers for getting all levels of license. Our success rate exceeds 98% first time pass.

The courses include:

• Balance

• Braking and ways to handle it

• Abrupt maneuvers, flexibility in time of emergency

• Instant change of the motorcycle’s center of gravity and direction

• Shock Control

• Risk prevention

• Risk avoidance methods

• Explanation of driving code and practice of all techniques required from the Road Transport Department

Μαθήματα και άδειες μοτοσικλέτας - motorcycle lessons and license-2 Μαθήματα και άδειες μοτοσικλέτας - motorcycle lessons and license-3 Μαθήματα και άδειες μοτοσικλέτας - motorcycle lessons and license-4 Μαθήματα και άδειες μοτοσικλέτας - motorcycle lessons and license-5 Μαθήματα και άδειες μοτοσικλέτας - motorcycle lessons and license-6 Μαθήματα και άδειες μοτοσικλέτας - motorcycle lessons and license-7 Μαθήματα και άδειες μοτοσικλέτας - motorcycle lessons and license-8

Start chat

+35

show

Your email:

Message:

150
Show phone
+35XXXXXXXXX

Avramis

Posting since feb, 2019

Other ads from this seller
€25 DISCOUNT FOR YOU
Insure your home with Hellas Direct
×

Error 400
Save your searches!
Push "Save search" button on a search result page
Check for updates in favorites section
Add ads to favorites
Push the star button and this ad will be in your favorites section, where you can easily look at it again!