Μαθήματα αγγλικών, διορθώσεις, μεταφράσεις, προετοιμασία εξετάσεων

Paphos district, Empa
Posted: 09.06.2019 09:52 Ad ID: 2273890
Share
Μαθήματα αγγλικών, διορθώσεις, μεταφράσεις, προετοιμασία εξετάσεων

Ατομικά μαθήματα Αγγλικών όλων των επιπέδων (€20/ώρα χαμηλά επίπεδα-€30/ώρα ψηλά επίπεδα) Διόρθωση Αγγλικών Κειμένων (€0,03/λέξη) Μετάφραση Αγγλικών Κειμένων (€0.08/λέξη) Προετοιμασία Εξετάσεων

Start chat

Not specified

Your email:

Message:

negotiable
The ad expired

Constantina Zambirini

Posting since dec, 2017

Other ads from this seller
€25 DISCOUNT FOR YOU
Insure your home with Hellas Direct
×

Error 400
Save your searches!
Push "Save search" button on a search result page
Check for updates in favorites section
Add ads to favorites
Push the star button and this ad will be in your favorites section, where you can easily look at it again!