Spark plug

Spark plug-1

Suitable for:

Ford MPV 1.4 LPG MPV 1388ccm 86HP 63KW (Petrol/Petroleum Gas (LPG))

B-Max 2018 JK [2012-2019] MPV 1.4 LPG MPV 1388ccm 90HP 66KW (Petrol/Petroleum Gas (LPG))

B-Max 2017 JK [2012-2019] MPV 1.4 LPG MPV 1388ccm 86HP 63KW (Petrol/Petroleum Gas (LPG))

B-Max 2017 JK [2012-2019] MPV 1.4 LPG MPV 1388ccm 90HP 66KW (Petrol/Petroleum Gas (LPG))

B-Max 2016 JK [2012-2019] MPV 1.4 LPG MPV 1388ccm 86HP 63KW (Petrol/Petroleum Gas (LPG))

B-Max 2016 JK [2012-2019] MPV 1.4 LPG MPV 1388ccm 90HP 66KW (Petrol/Petroleum Gas (LPG))

B-Max 2015 JK [2012-2019] MPV 1.4 LPG MPV 1388ccm 86HP 63KW (Petrol/Petroleum Gas (LPG))

B-Max 2015 JK [2012-2019] MPV 1.4 LPG MPV 1388ccm 90HP 66KW (Petrol/Petroleum Gas (LPG))

B-Max 2014 JK [2012-2019] MPV 1.4 LPG MPV 1388ccm 86HP 63KW (Petrol/Petroleum Gas (LPG))

B-Max 2014 JK [2012-2019] MPV 1.4 LPG MPV 1388ccm 90HP 66KW (Petrol/Petroleum Gas (LPG))

B-Max 2013 JK [2012-2019] MPV 1.4 LPG MPV 1388ccm 86HP 63KW (Petrol/Petroleum Gas (LPG))

B-Max 2013 JK [2012-2019] MPV 1.4 LPG MPV 1388ccm 90HP 66KW (Petrol/Petroleum Gas (LPG))

C-Max 2013 MK II [2010-2018] MPV 1.6 Ti MPV 1596ccm 105HP 77KW (Petrol)

C-Max 2013 MK II [2010-2018] MPV 1.6 Ti MPV 1596ccm 125HP 92KW (Petrol)

C-Max 2012 MK II [2010-2018] MPV 1.6 Ti MPV 1596ccm 105HP 77KW (Petrol)

C-Max 2012 MK II [2010-2018] MPV 1.6 Ti MPV 1596ccm 125HP 92KW (Petrol)

C-Max 2011 MK II [2010-2018] MPV 1.6 Ti MPV 1596ccm 105HP 77KW (Petrol)

C-Max 2011 MK II [2010-2018] MPV 1.6 Ti MPV 1596ccm 125HP 92KW (Petrol)

C-Max 2010 DM2 [2007-2010] MPV 1.6 MPV 1596ccm 100HP 74KW (Petrol)

C-Max 2010 MK II [2010-2018] MPV 1.6 Ti MPV 1596ccm 105HP 77KW (Petrol)

C-Max 2010 MK II [2010-2018] MPV 1.6 Ti MPV 1596ccm 125HP 92KW (Petrol)

C-Max 2009 DM2 [2007-2010] MPV 1.6 MPV 1596ccm 100HP 74KW (Petrol)

Ford C-Max 2008 DM2 [2007-2010] MPV 1.6 MPV 1596ccm 100HP 74KW (Petrol)

C-Max 2007 DM2 [2007-2010] MPV 1.6 MPV 1596ccm 100HP 74KW (Petrol)

Cougar 2001 EC_ [1998-2001] Coupe 2.0 16V Coupe 1988ccm 131HP 96KW (Petrol)

Cougar 2000 EC_ [1998-2001] Coupe 2.0 16V Coupe 1988ccm 131HP 96KW (Petrol)

Cougar 1999 EC_ [1998-2001] Coupe 2.0 16V Coupe 1988ccm 131HP 96KW (Petrol)

Cougar 1998 EC_ [1998-2001] Coupe 2.0 16V Coupe 1988ccm 131HP 96KW (Petrol)

Fiesta 2017 MK VI [2008-2019] Box 1.25 Box 1242ccm 82HP 60KW (Petrol)

Fiesta 2017 MK VI [2008-2019] Hatchback 1.6 Ti Hatchback 1596ccm 120HP 88KW (Petrol)

Fiesta 2016 MK VI [2008-2019] Box 1.25 Box 1242ccm 82HP 60KW (Petrol)

Fiesta 2016 MK VI [2008-2019] Hatchback 1.6 Ti Hatchback 1596ccm 120HP 88KW (Petrol)

Fiesta 2015 MK VI [2008-2019] Box 1.25 Box 1242ccm 82HP 60KW (Petrol)

Fiesta 2015 MK VI [2008-2019] Hatchback 1.6 Ti Hatchback 1596ccm 120HP 88KW (Petrol)

Fiesta 2014 MK VI [2008-2019] Box 1.25 Box 1242ccm 82HP 60KW (Petrol)

Fiesta 2014 MK VI [2008-2019] Hatchback 1.6 Ti Hatchback 1596ccm 120HP 88KW (Petrol)

Fiesta 2013 MK VI [2008-2019] Box 1.25 Box 1242ccm 82HP 60KW (Petrol)

1596ccm 120HP 88KW (Petrol)

Fiesta 2012 MK VI [2008-2017] Hatchback 1.4 Hatchback 1388ccm 97HP 71KW (Petrol)

Fiesta 2012 MK VI [2008-2017] Hatchback 1.25 Hatchback 1242ccm 60HP 44KW (Petrol)

Fiesta 2012 MK VI [2008-2017] Hatchback 1.25 Hatchback 1242ccm 82HP 60KW (Petrol)

Fiesta 2012 MK VI [2008-2019] Box 1.25 Box 1242ccm 82HP 60KW (Petrol)

Fiesta 2012 MK VI [2008-2019] Hatchback 1.6 Ti Hatchback 1596ccm 120HP 88KW (Petrol)

Fiesta 2011 MK VI [2008-2017] Hatchback 1.4 Hatchback 1388ccm 97HP 71KW (Petrol)

Fiesta 2011 MK VI [2008-2017] Hatchback 1.25 Hatchback 1242ccm 60HP 44KW (Petrol)

Fiesta 2011 MK VI [2008-2017] Hatchback 1.25 Hatchback 1242ccm 82HP 60KW (Petrol)

Fiesta 2011 MK VI [2008-2019] Box 1.25 Box 1242ccm 82HP 60KW (Petrol)

Fiesta 2011 MK VI [2008-2019] Hatchback 1.6 Ti Hatchback 1596ccm 120HP 88KW (Petrol)

Fiesta 2010 MK VI [2008-2017] Hatchback 1.4 Hatchback 1388ccm 97HP 71KW (Petrol)

Fiesta 2010 MK VI [2008-2017] Hatchback 1.25 Hatchback 1242ccm 60HP 44KW (Petrol)

Fiesta 2010 MK VI [2008-2017] Hatchback 1.25 Hatchback 1242ccm 82HP 60KW (Petrol)

Fiesta 2010 MK VI [2008-2019] Box 1.25 Box 1242ccm 82HP 60KW (Petrol)

Fiesta 2010 MK VI [2008-2019] Hatchback 1.6 Ti Hatchback 1596ccm 120HP 88KW (Petrol)

Fiesta 2009 MK VI [2008-2017] Hatchback 1.4 Hatchback 1388ccm 97HP 71KW (Petrol)

Fiesta 2009 MK VI [2008-2017] Hatchback 1.25 Hatchback 1242ccm 60HP 44KW (Petrol)

Fiesta 2009 MK VI [2008-2017] Hatchback 1.25 Hatchback 1242ccm 82HP 60KW (Petrol)

Fiesta 2009 MK VI [2008-2019] Box 1.25 Box 1242ccm 82HP 60KW (Petrol)

Fiesta 2009 MK VI [2008-2019] Hatchback 1.6 Ti Hatchback 1596ccm 120HP 88KW (Petrol)

Fiesta 2008 MK VI [2008-2017] Hatchback 1.4 Hatchback 1388ccm 97HP 71KW (Petrol)

Fiesta 2008 MK VI [2008-2017] Hatchback 1.25 Hatchback 1242ccm 60HP 44KW (Petrol)

Fiesta 2008 MK VI [2008-2017] Hatchback 1.25 Hatchback 1242ccm 82HP 60KW (Petrol)

Fiesta 2008 MK VI [2008-2019] Hatchback 1.6 Ti Hatchback 1596ccm 120HP 88KW (Petrol)

Fiesta 2002 MK IV [1995-2002] Hatchback 1.4i 16V Hatchback 1388ccm 90HP 66KW (Petrol)

Fiesta 2002 MK IV [1995-2002] Hatchback 1.6 16V Sport Hatchback 1596ccm 103HP 76KW (Petrol)

Fiesta 2002 MK IV [1995-2002] Hatchback 1.25i 16V Hatchback 1242ccm 75HP 55KW (Petrol)

Fiesta 2001 MK IV [1995-2002] Hatchback 1.4i 16V Hatchback 1388ccm 90HP 66KW (Petrol)

Fiesta 2001 MK IV [1995-2002] Hatchback 1.6 16V Sport Hatchback 1596ccm 103HP 76KW (Petrol)

Fiesta 2001 MK IV [1995-2002] Hatchback 1.25i 16V Hatchback 1242ccm 75HP 55KW (Petrol)

Fiesta 2000 MK IV [1995-2002] Hatchback 1.4i 16V Hatchback 1388ccm 90HP 66KW (Petrol)

Fiesta 2000 MK IV [1995-2002] Hatchback 1.6 16V Sport Hatchback 1596ccm 103HP 76KW (Petrol)

Fiesta 2000 MK IV [1995-2002] Hatchback 1.25i 16V Hatchback 1242ccm 75HP 55KW (Petrol)

Fiesta 1999 MK IV [1995-2002] Hatchback 1.4i 16V Hatchback 1388ccm 90HP 66KW (Petrol)

Fiesta 1999 MK IV [1995-2002] Hatchback 1.25i 16V Hatchback 1242ccm 75HP 55KW (Petrol)

Fiesta 1998 MK IV [1995-2002] Hatchback 1.4i 16V Hatchback 1388ccm 90HP 66KW (Petrol)

Fiesta 1998 MK IV [1995-2002] Hatchback 1.25i 16V Hatchback 1242ccm 75HP 55KW (Petrol)

Fiesta 1997 MK IV [1995-2002] Hatchback 1.4i 16V Hatchback 1388ccm 90HP 66KW (Petrol)

Fiesta 1997 MK IV [1995-2002] Hatchback 1.25i 16V Hatchback 1242ccm 75HP 55KW (Petrol)

Fiesta 1996 MK IV [1995-2002] Hatchback 1.4i 16V Hatchback 1388ccm 90HP 66KW (Petrol)

Fiesta 1996 MK IV [1995-2002] Hatchback 1.25i 16V Hatchback 1242ccm 75HP 55KW (Petrol)

Fiesta 1995 MK III [1989-1997] Hatchback 1.6i 16V Hatchback 1597ccm 88HP 65KW (Petrol)

Fiesta 1995 MK III [1989-1997] Hatchback 1.8 16V Hatchback 1796ccm 105HP 77KW (Petrol)

Fiesta 1995 MK III [1989-1997] Hatchback 1.8 XR2i 16V Hatchback 1796ccm 130HP 96KW (Petrol)

Fiesta 1995 MK IV [1995-2002] Hatchback 1.25i 16V Hatchback 1242ccm 75HP 55KW (Petrol)

Fiesta 1994 MK III [1989-1997] Hatchback 1.6i 16V Hatchback 1597ccm 88HP 65KW (Petrol)

Fiesta 1994 MK III [1989-1997] Hatchback 1.8 16V Hatchback 1796ccm 105HP 77KW (Petrol)

Fiesta 1994 MK III [1989-1997] Hatchback 1.8 XR2i 16V Hatchback 1796ccm 130HP 96KW (Petrol)

Fiesta 1993 MK III [1989-1997] Hatchback 1.8 16V Hatchback 1796ccm 105HP 77KW (Petrol)

Fiesta 1993 MK III [1989-1997] Hatchback 1.8 XR2i 16V Hatchback 1796ccm 130HP 96KW (Petrol)

Fiesta 1992 MK III [1989-1997] Hatchback 1.8 16V Hatchback 1796ccm 105HP 77KW (Petrol)

Fiesta 1992 MK III [1989-1997] Hatchback 1.8 XR2i 16V Hatchback 1796ccm 130HP 96KW (Petrol)

Fiesta V 2008 MK V [2001-2010] Hatchback 1.3 Hatchback 1299ccm 60HP 44KW (Petrol)

Fiesta V 2008 MK V [2001-2010] Hatchback 1.3 Hatchback 1299ccm 69HP 51KW (Petrol)

Fiesta V 2008 MK V [2001-2010] Hatchback 1.6 16V Hatchback 1596ccm 100HP 74KW (Petrol)

Fiesta V 2007 MK V [2001-2010] Hatchback 1.3 Hatchback 1299ccm 60HP 44KW (Petrol)

Fiesta V 2007 MK V [2001-2010] Hatchback 1.3 Hatchback 1299ccm 69HP 51KW (Petrol)

Fiesta V 2007 MK V [2001-2010] Hatchback 1.6 16V Hatchback 1596ccm 100HP 74KW (Petrol)

Fiesta V 2006 MK V [2001-2010] Hatchback 1.3 Hatchback 1299ccm 60HP 44KW (Petrol)

Fiesta V 2006 MK V [2001-2010] Hatchback 1.3 Hatchback 1299ccm 69HP 51KW (Petrol)

Fiesta V 2006 MK V [2001-2010] Hatchback 1.6 16V Hatchback 1596ccm 100HP 74KW (Petrol)

Fiesta V 2005 MK V [2001-2010] Box 1.3 Box 1299ccm 69HP 51KW (Petrol)

Fiesta V 2005 MK V [2001-2010] Hatchback 1.3 Hatchback 1299ccm 60HP 44KW (Petrol)

Fiesta V 2005 MK V [2001-2010] Hatchback 1.3 Hatchback 1299ccm 69HP 51KW (Petrol)

Fiesta V 2005 MK V [2001-2010] Hatchback 1.6 16V Hatchback 1596ccm 100HP 74KW (Petrol)

Fiesta V 2004 MK V [2001-2010] Box 1.3 Box 1299ccm 69HP 51KW (Petrol)

Fiesta V 2004 MK V [2001-2010] Hatchback 1.3 Hatchback 1299ccm 60HP 44KW (Petrol)

Fiesta V 2004 MK V [2001-2010] Hatchback 1.3 Hatchback 1299ccm 69HP 51KW (Petrol)

Fiesta V 2004 MK V [2001-2010] Hatchback 1.6 16V Hatchback 1596ccm 100HP 74KW (Petrol)

Fiesta V 2003 MK V [2001-2010] Box 1.3 Box 1299ccm 69HP 51KW (Petrol)

Fiesta V 2003 MK V [2001-2010] Hatchback 1.3 Hatchback 1299ccm 60HP 44KW (Petrol)

Fiesta V 2003 MK V [2001-2010] Hatchback 1.3 Hatchback 1299ccm 69HP 51KW (Petrol)

Fiesta V 2003 MK V [2001-2010] Hatchback 1.6 16V Hatchback 1596ccm 100HP 74KW (Petrol)

Fiesta V 2002 MK V [2001-2010] Hatchback 1.3 Hatchback 1299ccm 60HP 44KW (Petrol)

Fiesta V 2002 MK V [2001-2010] Hatchback 1.3 Hatchback 1299ccm 69HP 51KW (Petrol)

Fiesta V 2002 MK V [2001-2010] Hatchback 1.6 16V Hatchback 1596ccm 100HP 74KW (Petrol)

Fiesta V 2001 MK V [2001-2010] Hatchback 1.3 Hatchback 1299ccm 60HP 44KW (Petrol)

Fiesta V 2001 MK V [2001-2010] Hatchback 1.3 Hatchback 1299ccm 69HP 51KW (Petrol)

Fiesta V 2001 MK V [2001-2010] Hatchback 1.6 16V Hatchback 1596ccm 100HP 74KW (Petrol)

Focus 2018 MK III [2010-2019] Hatchback 1.6 FlexFuel Hatchback 1596ccm 120HP 88KW (Petrol/Ethanol)

Focus 2018 MK III [2010-2019] Hatchback 1.6 Ti Hatchback 1596ccm 85HP 63KW (Petrol)

Focus 2018 MK III [2010-2019] Hatchback 1.6 Ti Hatchback 1596ccm 105HP 77KW (Petrol)

Focus 2018 MK III [2010-2019] Hatchback 1.6 Ti

Spark plug-2

Costas

Posting since sep, 2018 Other ads from this seller

5
negotiable
+35722008093

Costas

Posting since sep, 2018

Other ads from this seller
×

Error 400
Save your searches!
Push "Save search" button on a search result page
Check for updates in favorites section
Add ads to favorites
Push the star button and this ad will be in your favorites section, where you can easily look at it again!