Σειρά γραμμάτων και σχημάτων, 4 χιλιοστών

Limassol district, Limassol — Katholiki
Posted: 13.01.2020 09:08 Ad ID: 2604552
Share
Σειρά γραμμάτων και σχημάτων, 4 χιλιοστών

🇬🇷Clarke ET105 Σειρά γραμμάτων και σχημάτων, 4 χιλιοστών

Δημιουργήστε σηματοδότηση με αυτό το σετ αγγλικών γραμμάτων & αριθμών, 36 τεμαχίων x 4 χιλ.

Με ευκολία σηματοδοτεί τις περισσότερες μεταλλικές επιφάνειες για αναφορά, ασφάλεια και θετική αναγνώριση.

Τιμή: € 23.00 συμπ.του ΦΠΑ

Τηλ:

🇬🇧Clarke ET105 4mm Letter and Figure Set.

Create an impression with this 36 piece x 4mm letter & figure set. A positive impact marks most metal surfaces for reference, security and positive identification.

Price: € 23.00 inc.VAT

Tel:

Andrew P.M. Petrides & Sons Ltd

Posting since feb, 2017 Other ads from this seller

23
+35725030879

Andrew P.M. Petrides & Sons Ltd

Posting since feb, 2017

Other ads from this seller
×

Error 400
Save your searches!
Push "Save search" button on a search result page
Check for updates in favorites section
Add ads to favorites
Push the star button and this ad will be in your favorites section, where you can easily look at it again!