Μαθήματα αγγλικής σύνταξης, γραμματικής, φωνολογίας και μορφολογίας

Lefkosia (Nicosia) district, Agioi Trimithias
Posted: 11.02.2021 11:11 Ad ID: 3268412
Μαθήματα αγγλικής σύνταξης, γραμματικής, φωνολογίας και μορφολογίας

Eύκολη στην εκμάθηση η Αγγλική ή όχι; 😏 Γνωρίζοντας το ποικίλο γενεαλογικό της (μεγάλο μέρος του λεξιλογίου της λαμβάνεται απευθείας από τα Ελληνικά, έμμεσα -μέσω Λατινικών, Γερμανικών ή Γαλλικών- ή σχηματίζεται από τα διάφορα μέρη .. Ελληνικών λέξεων) θα μπορούσε να χαρακτηριστεί σαν μια ιδιαίτερη γλώσσα, με πολλούς κανόνες, εξαιρέσεις και αντιφάσεις; γεγονός που γίνεται αντιληπτό μόλις κάποιος προχωρήσει πέρα από τα αρχικά της επίπεδα. Έχοντας υπ’ όψη την ιδιομορφία της γλώσσας και πόσο σημαντικό είναι να καλλιεργούνται όλες οι κεντρικές δεξιότητες μιας γλώσσας, προσφέρω ατομικά μαθήματα Γραμματικής, Σύνταξης, Φωνολογίας και Μορφολογίας. Τα μαθήματα ισχύουν για μαθητές καθώς και για ενήλικες σπουδαστές. Έχω βοηθήσει πολλά άτομα να ξεπεράσουν γλωσσικά εμπόδια και να εφαρμόζουν σωστά την Αγγλική γλώσσα; πάντα με ζήλο και σεβασμό προς το λειτούργημα του εκπαιδευτικού. 📚 Είμαι Πτυχιούχος Aπόφοιτος της Αγγλικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας BA (First Class Ηons) GPA 3.9/4 και Κάτοχος Διπλώματος Διδασκαλίας της Γλώσσας (Διάκριση) College of Central London (Yποτροφία) με 20ετή διδακτική εμπειρία. 📚

Σημειώστε: ◾Διάρκεια Συνεδριών: 60 Έως 75 Λεπτά. ◾Εισαγωγή Και Διαβούλευση: Δωρεάν. Σας ευχαριστώ.

Is English easy or challenging to learn? 😏 Knowing the language’s complex and varied pedigree (a substantial portion of its lexicon is taken directly from Greek, indirectly through Latin, French or German or is formed out of the various parts of .. Greek words) one could characterise English as a notoriously tricky language, full of contradictions and inconsistencies; which becomes clear as soon as one progresses beyond its basic levels. In view of the above, I offer private English Grammar, Syntax, Phonology and Morphology classes. The courses apply to Primary, Secondary school students and Uni students. I have got over 20 years of teaching experience, assisting students -all ages and backgrounds- successfully overcome learning difficulties, improve their language skills and gain confidence. 📚 I am an English Language and Literature Graduate BA (Summa Cum Laude) GPA 3.9/4 and a Teaching Language Diploma Holder (Distinction) CCL UK (on Scholarship). 📚

Please Note: ◾ Sessions Last: 60 To 75 Μinutes. ◾Introduction And Consultation: Free Of Charge.

🏠 Office 1: Agioi Trimithias near Melios' Zoo.

🏠 Office 2: Engomi near McDonald's.

📞Contact: The telephone number listed. Τhank you for reading the note.

12
Call
+35XXXXXXXXX
Ms Gina

Posting since mar, 2019

Other ads from this seller
Share
×

Error 400
Save your searches!
Push "Save search" button on a search result page
Check for updates in favorites section
Add ads to favorites
Push the star button and this ad will be in your favorites section, where you can easily look at it again!