Ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές δημοτικού

Limassol district, Polemidia Pano
Posted: 23.03.2021 11:59 Ad ID: 3503611

Παραδίδονται κατ'οίκον μαθήματα σε μαθητές δημοτικού σχολείου.

Μελέτη κατ'οίκον εργασίας σε καθημερινή βάση, ενίσχυση της διδασκαλίας με ασκήσεις εμπέδωσης και προσαρμογή της διδασκαλίας στις ανάγκες του μαθητή.

Μαρία Σελλά

Posting since jun, 2020

Other ads from this seller
Share
×

Error 400
Save your searches!
Push "Save search" button on a search result page
Check for updates in favorites section
Add ads to favorites
Push the star button and this ad will be in your favorites section, where you can easily look at it again!
This website uses cookies
We use cookies to improve your experience as a user and our services, analyzing the navigation on the website. Please review our Cookies Policy.