Ξυλουργικές εργασίες - συγκολλήσεις

Larnaca district, Town Center
Posted: 11.02.2021 16:50 Ad ID: 3518951
  • Job type: Full-time
  • Experience: From 3 years

Zητείται άτομο Γενικών Καθηκόντων

Προσόντα:

 Εμπειρία στον τομέα των ξυλουργικών εργασιών

 Εμπειρία στο τομέα της συγκόλλησης

 Γνώση στο χειρισμό ξυλουργικών μηχανημάτων και άλλων συναφών εργαλείων.

 Η γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.

Καθήκοντα:

 Κατασκευή Πέργολων

 Εκτέλεση γενικών ξυλουργικών εργασιών

 Συγκολλήσεις

 Γενικές χειρωνακτικές εργασίες

Apply for this job
Don`t know how to fill CV? Download CV template
Your name*
Your phone*
Your email
Your message*
Don`t know how to fill CV? Download CV template
Salary is negotiable
The ad expired
Chris

Posting since feb, 2017

Other ads from this seller
Share
×

Error 400
Save your searches!
Push "Save search" button on a search result page
Check for updates in favorites section
Add ads to favorites
Push the star button and this ad will be in your favorites section, where you can easily look at it again!
This website uses cookies
We use cookies to improve your experience as a user and our services, analyzing the navigation on the website. Please review our Cookies Policy.