Προσωπικός λογαριασμός Είσοδος και εγγραφή
Δημιουργία αγγελίας

Truckago - uber for trucking with bidding

Επαρχία Λεμεσού, Άγιος Τύχων Τουριστική Περιοχή
Καταχωρήθηκε: Χθες 08:36 Kωδ. αγγελίας: 5093575
Truckago - uber for trucking with bidding-1 Truckago - uber for trucking with bidding-2 Truckago - uber for trucking with bidding-3 Truckago - uber for trucking with bidding-4 Truckago - uber for trucking with bidding-5 Truckago - uber for trucking with bidding-6 Truckago - uber for trucking with bidding-7
Μεταφράστε σε: Ελληνικά English Русский Deutsch
Εμφάνιση πρωτότυπου

This business is for sale.

Short Description:

A mobile application that connects customers with local truckers. Truckers can bid on loads and platform earns a % on every truckload.

About Truckago:

Truckago is not just an app; it's a revolutionary concept that has reshaped the logistics landscape. This innovative startup has created an app that empowers users to take control of their freight needs, providing a seamless, on-demand trucking experience. With a solid foundation and a proven track record, Truckago is now seeking a visionary business owner to take it to the next level.

Why Truckago?

Cutting-Edge Technology: Truckago's app is at the forefront of logistics technology, offering a competitive edge in the industry.

Market Potential: The logistics market is vast, and Truckago has tapped into the demand for efficient and cost-effective shipping solutions.

Proven Success: Truckago has already gained traction in the market, attracting a user base and establishing its presence.

Scalability: With the right owner, Truckago has the potential to scale and become a dominant player in the logistics sector.

Profitability: The app's business model is designed for profitability, offering multiple revenue streams.

Key Features:

Variety of Trucking Options: Truckago offers a wide range of trucking options, catering to diverse freight needs.

Competitive Bidding: Users receive competitive bids from local truckers, ensuring cost-effective shipping solutions.

Instant Booking: Immediate shipments or scheduled logistics – Truckago offers both.

Effortless Management: The user-friendly platform streamlines shipping needs, enhancing efficiency.

Business Model:

Truckago operates on a dynamic and revenue-generating business model designed to revolutionize the logistics industry. Our approach combines innovative technology, efficient logistics management, and multiple revenue streams, creating a win-win scenario for both the platform and its users.

1. User Engagement:

Shipper Fees: Truckago charges shippers a nominal fee for utilizing the platform to book shipments. This fee varies depending on the type and size of the shipment, providing flexible pricing options for customers.

Premium Services: Premium features, such as expedited booking and advanced load tracking, are available for shippers at an additional cost, generating supplementary revenue.

Subscription Plans: Shippers can opt for subscription plans offering exclusive benefits, further enhancing their experience and providing a consistent revenue stream.

2. Carrier Partnerships:

Potential Carrier Registration Fees: Truckago charges a one-time registration fee to onboard carriers onto the platform. This fee contributes to the platform's revenue while ensuring a quality network of trucking partners.

Commission on Bookings: For every successful booking facilitated through Truckago, the platform earns a commission from the carrier, establishing a performance-based revenue model.

3. Advertisements and Partnerships:

Advertising Revenue: Truckago leverages its user base to attract advertisers and partners in the logistics and related industries. Revenue is generated through sponsored content and targeted advertising.

Fleet Admin Partnerships: Truckago's expansion strategy involves partnering with local trucking companies as fleet administrators. These partners take a percentage of every booking within their territory, creating a mutually beneficial revenue-sharing model.

4. Data Insights and Analytics:

Data Monetization: Truckago utilizes the data generated by user interactions and shipments to offer valuable insights and analytics to businesses and organizations in the logistics sector. These data-driven services contribute to revenue growth.

What’s included:

Website [SEO Optimised]

- Mobile Application

- Largest Trucking Wiki in the world

- Trucking Directory Website

- Trucking Suite [Enterprise Resource Planning - Software for Truckers & Trucking Companies]

- Database of 30k+ Trucking company owners [Potential Fleet Partners]

- Database of 77k+ Freight Brokers [Potential Customers]

Designs Included;

- 4 Promotional Video

- 60+ Social Media Posts & Stories

- All design material

- Truckago Overview PDF

- Trucking Company Overview PDF

- Fleet Partner Overview PDF

Documentation Included:

- Business Plan

- Marketing Plan

- Operations Plan

- Trucking Analysis

- Customer Overview

- Trucker Overview

- Partner Overview

- Truckago Competitors

- Enquiry Style Sales

- Fleet Partner Sales Emails

- Trucker Sales Emails

- Customer Sales Emails

- Truckago Key Selling Points

- Truckago Sales Overview

- Trucker Sales Ai Sheet

- Customer Sales Ai Sheet

- Customer Support Templates

- Trucker Support Templates

- Truck Loads & Options

- Customer Onboarding

- Trucker Onboarding

- Fleet Partner Overview

- Fleet Partner Sales Ai

Extras:

- Databases of 1.5 Million Businesses

- Sales & Customer Support Artificial intelligence [Call thousands automatically to introduce the business - you pay per minute but it’s 1/25th of the price of staff cost]

After Service:

We stand by our commitment to provide you with exceptional support and collaboration opportunities. With the purchase of our platform, you'll enjoy 12 months of free app support to ensure a seamless experience. After this initial period, we offer a cost-effective monthly maintenance subscription at 150 euros to keep your Truckago app running smoothly. Additionally, we're open to dynamic partnerships where we can provide marketing, design, development, and other services in exchange for sweat equity or revenue share. Our goal is to support your success in the logistics industry, offering flexibility and value every step of the way.

Why we’re selling:

We’re a Startup development company, we build Startups - test run them and then sell them to clients.

7.500
Τηλέφωνο
+35XXXXXXXXX
Συμβουλές για ασφαλείς συναλλαγές. Δείτε τον οδηγό μας
Carla M

Στο Bazaraki από Νοέ, 2023

Άλλες διαφημίσεις από τον χρήστη
Κοινοποίηση
×

Error 400
Αποθηκεύστε τις αναζητήσεις σας!
Πιέστε το κουμπί" Αποθήκευση αναζήτησης "σε μια σελίδα αποτελεσμάτων αναζήτησης
Έλεγχος για ενημερώσεις στα Αγαπημένα
Έλεγχος για ενημερώσεις στα Αγαπημένα
Πιέστε το πλήκτρο αστέρι και αυτή η διαφήμιση θα είναι στην αγαπημένη σας περιοχή, όπου μπορείτε εύκολα να το δείτε ξανά!