Πληροφορική, Τηλεπικοινωνίες Πληροφορική, Τηλεπικοινωνίες
Ελάχιστη τιμή
Μέγιστη τιμή
Τύπος εργασίας
Νεότερο
Σχετικός Νεότερο Φθηνότερο Ακριβότερο
Εγγραφείτε στις ενημερώσεις της κατηγορίας
Συνδρομή ενημερώσεων κατηγορίας
Τέλεια! Παρακαλώ ελέγξτε το email σας.
Εάν δεν θέλετε να λαμβάνετε αυτά τα email από την ιστοσελίδα μας στο μέλλον, καταργήστε την εγγραφή σας εδώ ή στην ενότητα " Αγαπημένες αναζητήσεις ".
 • Senior full stack developer
  AI Startup company is now looking to recruit a high-caliber individual for the position of Full Stack Developer, to work in our Limassol, office in Cyprus.Main duties and responsibilities of the role:• Developing front-end website architecture.• Designing user interactions on web pages.• Developing back-end website applications.• Creating servers and databases for functionality.• Ensuring responsiveness of applications.• Working alongside graphic designers for web design features.• Seeing through a project from conception to finished product.• Designing and developing APIs.• Meeting both technical and consumer needs.• Staying abreast of developments in web applications and programming languages.Key Attributes• Degree in Computer Science.• Strong organizational and project management skills.• Proficiency with fundamental front-end languages such as HTML, CSS and JavaScript.• Familiarity with JavaScript frameworks such as Angular JS, React and Amber.• Proficiency with server-side languages such as Python, Ruby, Java, PHP and .Net.• Proficiency with API/webhooks integration .• Familiarity with database technology such as MySQL, Oracle and MongoDB.• Familiarity with VoIP,PBX,Virtual audio cables .• Excellent verbal communication skills.• Good problem-solving skills.• Attention to detail.
  Natasa Kyriakou, 15.10.2021 19:35, Επαρχία Λεμεσού, Ιστορικό Κέντρο
  Πληροφορική, Τηλεπικοινωνίες » Προγραμματιστές
 • Arm cortex / stm32 developer / programmer / consultant / freelancer
  We are looking for an ARM Cortex / STM32 Developer for some of our upcoming projects. You must have some experience with programming Microcontrollers licensed by ARM and manufactured by STMicroelectronics and be familiar with their SDKs (CubeIDE), and of course C and C++.This is on a per-project basis and not a permanent position. You can work from home as a freelancer if you like.Please get in touch if this sounds interesting to you.Thank you!
  Rick, 08.10.2021 09:37, Επαρχία Λάρνακας, Λάρνακα - Φοινικούδες
  Πληροφορική, Τηλεπικοινωνίες » Προγραμματιστές
 • Fpga developer / programmer / consultant / freelancer for altera & xilinx
  We are looking for a FPGA Developer for some of our upcoming projects. You must have some experience with programming FPGAs of ALTERA or XILINX in VHDL or Verilog and are familiar with their SDKs. This is on a per-project basis and not a permanent position. You can work from home as a freelancer if you like.Please get in touch if this sounds interesting to you.Thank you!
  Rick, 08.10.2021 09:36, Επαρχία Λάρνακας, Λάρνακα - Φοινικούδες
  Πληροφορική, Τηλεπικοινωνίες » Προγραμματιστές
 • Software quality assurance tester -sqa
  Job DescriptionOur client is a global industry-leading information technology firm. They are committed to enhancing their technological capabilities and thrives on a sustainable growth trajectory built on innovation and excellence. Currently, they are looking for a Software Quality Assurance Tester (SQA) to join their team in Nicosia. The successful candidate will have test experience throughout all aspects of the Software Development Life Cycle as well as extensive experience with bug management, tracking and reporting programs (i.e. TestTrack Pro, Jira, Bugzilla).Job ResponsibilitiesRefine test plans for a wide range of online services.Constant execution of test plans and ad hoc requestsHeightened sense of awareness and attention to detail during the feature creation and audit processesPartnering and collaborating with all departments throughout the SDLCResponsible for the full release of multiple types of features across a myriad of platform combinationsMobile/PC/Console/Mac testingRequirementsMust haves:Test experience throughout all aspects of the Software Development Life Cycle.Extensive experience with bug management, tracking and reporting programs (i.e. TestTrack Pro, Jira, Bugzilla).Closely familiar with the software development cycles and version control.Experience with Software Quality Assurance and Manual TestingExperience with black box, gray box, white boxLight experience with automation.Shipped multiple features, games, web pages, web features, services.Experience with test case creation and test plan organization.Nice-to-haves:Bachelor’s Degree in related field or equivalent experience (preferably technical discipline) is a plus.
  Golden Careers Recruitment, 08.10.2021 08:30, Επαρχία Λεμεσού, Λεμεσός - Άγιος Νικόλαος
  Πληροφορική, Τηλεπικοινωνίες » Άλλο
 • Php - software developer
  Job DescriptionOur client is a global industry-leading information technology firm. They are committed to enhancing their technological capabilities and thrives on a sustainable growth trajectory built on innovation and excellence. Currently, they are looking for a PHP – Software Developer to join their team in Nicosia. The successful candidate will ideally have 2-5 years of professional software development experience and will be highly skilled and experienced in PHP.Job ResponsibilitiesHelp coach and train team membersContribute to the overall tech decisions and help the team to achieve their goalsSolve complex problems by applying best practicesWork on large-scale object-oriented applications with PHPAnalyze product requirements and translating to design specificationsPerform peer code review and offer recommendations for improvements.Play a key role in defining the architecture and design of multiple web propertiesWork in an agile environmentWork with exciting technologies (Docker, Microservices, Elasticsearch, Redis, PHP 7+, REST APIs & more)RequirementsMust haves:2-5 years of professional software development experienceHighly skilled and experienced in PHPExperience with PHP Frameworks (e.g. Laravel, Symfony etc)Strong knowledge of database technologies to scale for high volume web sitesExperience in dealing with large scale web sites that receive millions of visits per dayStrong knowledge with dealing large system including logging and reportingKnowledge and experience with RESTful servicesExcellent analysis, problem-solving and communication skillsExperience with Git source controlExcellent communication skills in EnglishNice-to-haves:Knowledge of Javascript frameworks (e.g. React) or NodeJS a plus
  Golden Careers Recruitment, 08.10.2021 08:30, Επαρχία Λεμεσού, Λεμεσός - Άγιος Νικόλαος
  Πληροφορική, Τηλεπικοινωνίες » Προγραμματιστές
 • Php - senior software developer
  Job DescriptionOur client is a global industry-leading information technology firm. They are committed to enhancing their technological capabilities and thrives on a sustainable growth trajectory built on innovation and excellence. Currently, they are looking for a PHP – Senior Software Developer to join their team in Nicosia. The successful candidate will ideally have 5-7 years of professional software development experience and will be highly skilled and experienced in PHPJob ResponsibilitiesHelp coach and train team membersContribute to the overall tech decisions and help the team to achieve their goalsSolve complex problems by applying best practicesWork on large-scale object-oriented applications with PHPAnalyze product requirements and translating to design specificationsPerform peer code review and offer recommendations for improvements.Play a key role in defining the architecture and design of multiple web propertiesWork in an agile environmentWork with exciting technologies (Docker, Microservices, Elasticsearch, Redis, PHP 7+, REST APIs & more)RequirementsMust haves:5-7 years of professional software development experienceHighly skilled and experienced in PHPExperience with PHP Frameworks (e.g. Laravel, Symfony etc)Strong knowledge of database technologies to scale for high volume web sitesExperience in dealing with large scale web sites that receive millions of visits per dayStrong knowledge with dealing large system including logging and reportingKnowledge and experience with RESTful servicesExcellent analysis, problem-solving and communication skillsExperience with Git source controlExcellent communication skills in EnglishNice-to-haves:Knowledge of Javascript frameworks (e.g. React) or NodeJS a plus
  Golden Careers Recruitment, 08.10.2021 08:30, Επαρχία Λεμεσού, Λεμεσός - Άγιος Νικόλαος
  Πληροφορική, Τηλεπικοινωνίες » Προγραμματιστές
 • Project manager
  Job DescriptionOur client is an award-winning web design agency. They specialise and work together with brands and companies throughout the world to build innovative digital solutions through bespoke web design, unique user experiences and custom web development. Currently, they are are looking for a Project Manager to join their team. The successful candidate will ideally have experience in a similar position (preferably in technology) and will be able to work and deliver results within deadlines.Job ResponsibilitiesManaging the development and design process of digital projectsCommunicating with the development and design teamPlanning and overseeing project developmentCommunicating and meeting with clients and project shareholdersPlanning resource availability and allocationEnsuring that all projects are delivered on-time, within scope and within budgetRequirementsProven skills and/or working experience in project management (preferably in technology)Excellent written and verbal communications skillsExcellent knowledge of English (spoken and written)Someone who is motivated and ready to acquire and master new knowledgeAble to work and deliver results within deadlinesWhat you give:Your time (obviously)Your love to the work that you doWhat they give:A competitive salary based on past experience and knowledgeRemote work (and also office space)Flexible working hoursA fun working environmentFreshly brewed coffeePersonal growth opportunities
  Golden Careers Recruitment, 08.10.2021 08:30, Επαρχία Λεμεσού, Λεμεσός - Άγιος Νικόλαος
  Πληροφορική, Τηλεπικοινωνίες » Άλλο
 • Lead blockchain developer
  WhizGrid is looking for a Lead Blockchain Developer.You will be leading a small team of developers to create next generation blockchain solutions in the fields of cross-chain bridges, oracles, other blockchain related technologies, and finalize cutting edge systems while managing the scale of work of your team.RequirementsProven work experience as a Blockchain Developer or Blockchain Architect- Ability to lead small teams- Efficiently define tasks and deadlines- Ability to document development progress in management tools (Asana, Trello or others.)- Professional Knowledge of Solidity- Experience with the use of full stack frameworks- Experience in Blockchain Development- Proficient in written and spoken EnglishOptional RequirementsUnderstanding of game-theory
  WhizGrid, 06.10.2021 11:36, Επαρχία Λεμεσού, Λεμεσός - Άγιος Ιωάννης
  Πληροφορική, Τηλεπικοινωνίες » Προγραμματιστές
 • Oracle developer
  Job DescriptionOur client is one of the leading ship management companies globally today. They manage a diverse fleet of vessels via a worldwide network of fully owned subsidiary offices, coordinated from their headquarters in Limassol, Cyprus. Now, they are looking for an Oracle Developer to join their team. They successful candidate will ideally have 4+ years experience in a similar field and will have strong Oracle PL/SQL and SQL Performance tuning skillsJob ResponsibilitiesHelp the company support, maintain and enhance their tailor-made Crewing software, one of the most complete and sophisticates crewing systems out there.Requirements4+ years working as an Oracle Developerexperience with Oracle Forms/Reportsstrong Oracle PL/SQL and SQL Performance tuning skillsexcellent communications and team-working skillsBonus Skills to Stand outShipping knowledgeExperience in Scrum and agile methodologiesOracle BI experienceHands on with XML
  Golden Careers Recruitment, 30.09.2021 07:27, Επαρχία Λεμεσού, Λεμεσός - Άγιος Νικόλαος
  Πληροφορική, Τηλεπικοινωνίες » Προγραμματιστές
 • Front end developer with angular
  Job DescriptionOur client is a Software Company based in limassol who work to provide tools and services in easy-to-use solutions to help ensure their clients’ business growth. On their behalf we are seeking a Front end developer with angular to join their growing team. If you are experienced in Angular 4+ framework and have experience as a front end developer then you could be the right candidate for this position.Job ResponsibilitiesTranslate UI/UX design wireframes in to actual code to produce visual elements of the applicationWork with UI/UX designers and bridge gap between graphical design and technical implementationDevelop intuitive web applicationsOptimise application for maximum speed and scalabilityBuild reusable code and components for future useCollaborate with back-end developers and web designers to improve usabilityMaintain and improve company productsParticipate in code review and team meetingsStay up-to-date on emerging technologiesRequirements1+ years experience in Angular 4+ frameworkExcellent knowledge of TypescriptExperience in building reusable componentsGood knowledge of JavaScript (ES6/ ES7)Responsive design with CSS/ SASS or CSS frameworksExperience with asynchronous programming such as Promises & RxJSWell-versed in version control systems (GIT)Team worker, lifelong learnerDesirableFamiliar with unit testing (Jasmine, Karma)Familiar with Angular MaterialKnowledge of webpackFamiliar with Agile / Scrum developmentFamiliar with Jira project management softwareAbility to perform well in a fast-paced environmentExcellent analytical and multitasking skills
  Golden Careers Recruitment, 29.09.2021 07:55, Επαρχία Λεμεσού, Λεμεσός - Άγιος Νικόλαος
  Πληροφορική, Τηλεπικοινωνίες » Άλλο
 • Devops engineer
  Our client is one of the leading ship management companies globally today. They manage a diverse fleet of vessels via a worldwide network of fully owned subsidiary offices, coordinated from their headquarters in Limassol, Cyprus. Now, they are looking for a DevOps Engineer to join their team. They successful candidate will be will be setting the direction of infrastructure. This includes areas like deployment, capacity planning, scalability, reliability, disaster recovery, performance and operating margin of the product. A background in cloud architectures will also be an advantage
  Golden Careers Recruitment, 24.09.2021 18:12, Επαρχία Λεμεσού, Λεμεσός - Άγιος Νικόλαος
  Πληροφορική, Τηλεπικοινωνίες » Άλλο
 • Senior software engineer -react
  Job DescriptionOur client is one of the leading ship management companies globally today. They manage a diverse fleet of vessels via a worldwide network of fully owned subsidiary offices, coordinated from their headquarters in Limassol, Cyprus. Now, they are looking for a Senior Software Engineer (React) to join their team. They successful candidate will ideally have at least 3 years of experience in a similar role and will have strong understanding of front-end/UI design methodologies.Job ResponsibilitiesHe/she will be a self-starter who is constantly challenging himself to write better code, learn new technologies, and help colleagues grow.RequirementsWith strong understanding of front-end/UI design methodologies,With minimum 3 years of working experienceExcellent knowledge with React Native and React paradigms,With good understanding of business requirements and ability to identify flaws when reviewing the codebase that has strong and demonstrable problem-solving abilities,Comfortable with self-management and on-the-job learning,Curious and passionate about new technologies,With Excellent troubleshooting skills, who likes teaching and sharing knowledge.Ideally (but not restrictive) should have:Experience with React and Redux,Good knowledge of restful APIs,Experience with websockets and eventual consistency,Experience with common front-end development tools such as Babel, Webpack, Rollup, LernaExperience with Typescript,Experience with unit tests experience with branching strategies in Git and as well asContinuous Integration/ Continuous Delivery practises, experience working in agile environments.Nice to haves:Experience with Next.js, experience in Scrum and agile methodologies,Experience with JIRA, Web/Graphic Design Skills will be considered an advantage.
  Golden Careers Recruitment, 24.09.2021 18:12, Επαρχία Λεμεσού, Λεμεσός - Άγιος Νεκτάριος
  Πληροφορική, Τηλεπικοινωνίες » Άλλο
 • Senior software enginee - backend
  Job DescriptionOur client is one of the leading ship management companies globally today. They manage a diverse fleet of vessels via a worldwide network of fully owned subsidiary offices, coordinated from their headquarters in Limassol, Cyprus. Now, they are looking for a Senior Software Engineer (Backend) to join their team. They successful candidate will ideally have experience in a similar role and hands on experience (5+) years using Java and/or one of the following languages Scala C# Python.Job ResponsibilitiesHe/she will be a self-starter who is constantly challenging himself to write better code, learn new technologies, and help colleagues growRequirementsStrong and demonstrable problem-solving abilityComfortable with self-management and on-the-job learning Ability to share knowledge across team(s)Demonstrable initiative and logical thinkingPassion about emerging technologies and self developmentStrong computer science fundamentalsCollaborative work-ethic Strong problem-solving and analytical skillsExcellent communication skillsKnowledge of applying object oriented and functional programming styles to real world problemsIdeally (but not restrictive) should have:Hands on experience (5+) years using Java and/or one of the following languages Scala C# PythonKnowledge of continuous integration and continuous deliveryKnowledge of microservice architectureWorking experience with TDD & BDD Experience building REST API'sExperience working with Docker General knowledge of agile software development concepts and processesProficient understanding of code versioning tools, such as Git Working experience with Jira, ConfluenceNice to haves:Special interest in functional programmingKnowledge of reactive manifestoKnowledge of streaming data Experience with Akka, Play Framework or LagomExperience working with Kafka Knowledge of NoSQLCloud based development with AWS, Microsoft Azure, Google Cloud etc.Commercial exposure with ELK stack
  Golden Careers Recruitment, 24.09.2021 18:12, Επαρχία Λεμεσού, Λεμεσός - Άγιος Νικόλαος
  Πληροφορική, Τηλεπικοινωνίες » Άλλο
 • Qa automation enginee -python
  Job DescriptionOur client is one of the leading ship management companies globally today. They manage a diverse fleet of vessels via a worldwide network of fully owned subsidiary offices, coordinated from their headquarters in Limassol, Cyprus. Now, they are looking for a QA Automation Engineer (Python) to join their team. The successful candidate will have experience in a similar position and good understanding of Testing Software Life Cycle.Job ResponsibilitiesWork with product owners, engineers, etc. to support them.Provide support to develop new and innovative automated in-house solutions.Develop a complete QA program that safeguards the quality of products, and fosters a “quality culture,” in which all employees become actively engaged in guaranteeing quality in both production and the finished product.RequirementsUniversity Degree in Computer Science or related fieldhands-on experience in Python (Selenium is a bonus)strong and demonstrable detail-oriented and analytical skillsgood understanding of Testing Software Life Cyclecomfortable with self-management and on-the-job learning,curiosity and passion about new technologies,team spirit and enjoy working in a team environmentbe able to Log and monitor bugs,be able analyse business requirements,be able to write and execute test plans,be able to work closely with the engineering and product team to analyse and resolve defects,be able to implement automated test scenarios in Pythonbe able to work with Git as well as CI/CD practicesBonus Scrum and agile methodologies,JIRA,SeleniumRoboframeworkGeneral understanding of eventual consistency concept
  Golden Careers Recruitment, 24.09.2021 18:12, Επαρχία Λεμεσού, Λεμεσός - Άγιος Νικόλαος
  Πληροφορική, Τηλεπικοινωνίες » Άλλο
 • Product analyst
  Job DescriptionOur client is one of the leading ship management companies globally today. They manage a diverse fleet of vessels via a worldwide network of fully owned subsidiary offices, coordinated from their headquarters in Limassol, Cyprus. Now,they are looking for a Product Analyst/Owner to provide analytical “horsepower” to support their product initiatives. An effective candidate will ideally have at least 4 years experience in a similar field and an in-depth experience of the Scrum agile process methodology.Job ResponsibilitiesBe the leading role in planning, monitoring and eliciting requirementsImplement advanced strategies for gathering, reviewing and analysing data requirements.Determine operational objectives by studying business functions, gathering information, evaluating output requirements and formats.Improve systems by evaluating current practices and working procedures while uncovering areas for improvement.Lead ongoing reviews of business processes and develop optimisation strategies.Construct workflow charts and diagrams, study system capabilities and write specifications.Provide solutions to business problems by defining, analysing and documenting requirements. (confluence, user stories, gherkin scenarios)Creating conceptual prototypes and UI mock-ups (wire-frames).Prioritise initiatives based on business needs and requirements.Monitor project progress by track activity, resolving problems, publishing progress reports and recommending actions.Ensure solutions meet business requirements by monitoring performance.Ability to work independently while still interacting within an integrated team structureWork closely with development teams, QA, Product designers and be the ambassador and the primary contact for queries related to the product.Overview and participate in Sprint planning, review and retrospective meetings, guide and offer feedback to the teamWork closely with Scrum master and be part of all Sprint ceremoniesRequirementsBachelor’s degree in appropriate field.Minimum 4 years of experience in product analysis or a related field.Written and verbal communication (English and Greek), including technical writing skills, experience in creating detailed reports and giving presentations.In-depth experience of the Scrum agile process methodology.Experience with Jira Experience in creating wireframe mock-upsUnderstanding of Information Technology and systems engineering concepts.Ability to conduct cost/benefit analysis using modelling techniques and methods.Ability to influence operations and work closely with them to determine acceptable solutions.Detail oriented, analytical and inquisitive.Process improvement, big picture thinking, problem solving, analytical and critical thinking skills.Excellent planning, organisational and time management skills.Shipping knowledge and understanding will be considered a great advantage.
  Golden Careers Recruitment, 24.09.2021 18:12, Επαρχία Λεμεσού, Λεμεσός - Άγιος Νικόλαος
  Πληροφορική, Τηλεπικοινωνίες » Άλλο
 • Computer networks engineer
  Wanted• One amazing person who is strong in heart and generous in spirit, and hungry to change the world. We need an engineer in order to take our team to new heights! We strive to offer the best services when we serve our clients in their business. We need you to help us maintain the quality of service our clients have come to expect, and help us continue to develop our company.Duties include1. IT installations and customer training (at customer’s premises)2. IT maintenance and support (at customer’s premises)3. Outdoor installations - Cabling4. Equipment installation and mounting5. Assisting clients and resolving issues remotely (over skype, teamviewer, email, phone)6. Talking to customers7. Configuring all the different solutions for the customers8. Configuring monitoring tools9. Prototyping and specification analysis for solutions10. Testing various software development features 11. Search engine optimization of website, adding content and blogging12. Marketing solutions via different web platforms13. Bidding management for governmental projects14. Presenting solutions to prospective customersRequirements• University degree (Computer Networks or IT related)• Good understanding of routing and switching technologies, OSI model and IP protocols• Good understanding of wireless technologies• IT/Network engineering background• Good understanding of computer software and hardware• CISCO CCNA level “Routing and Switching” certification will be considered as plus• MCTS or MCSA Windows Server and MCSA SQL certifications will be considered as plus• Web site design (HTML/CSS/JS) will be considered as plus• Languages: English (Fluent), Greek• Located in Nicosia, Cyprus (Preferably)Working days• Full Time• Mon-Fri : 09:00-13:00, 14:00-18:00 • Hours are not flexible• 20 days leave (5 days transferable next year)• 2 days sick leave (not transferable next year)• Entitled to ALL national holidaysWage• €1500/month net salary (x12 - No 13th salary)• Company donations to the state and social insurance included• Car provided by the company• Bonus includedStarting• As soon as possible
  ANDREAS ZENIOS, 23.09.2021 08:12, Επαρχία Λευκωσίας, Στρόβολος - Αρχάγγελος
  Πληροφορική, Τηλεπικοινωνίες » Τεχνικοί Δικτύων
 • It specialist
  Under supervision, responds to help desk tickets for a wide variety of simple-to-complex technology problems on standard and non-standard district technology including networked computers, software, classroom and meeting room hardware, and other instructional and business system technology. Installs, removes, and repairs software applications. Performs technology deployments, moves, updates, and maintenance. Responsibilities Performs continuing evaluation to define opportunities for new or improved business process solutions. Serves as configuration manager. Performs as a technical advisor to functional users of IT. Main responsibility: Looking who can do domains and look after servers and solve critical problem of servers
  Rogerharris, 21.09.2021 11:52, Επαρχία Λεμεσού, Λεμεσός - Άγιος Αντώνιος
  Πληροφορική, Τηλεπικοινωνίες » Τεχνικοί Δικτύων
 • Sales man with it background
  Our company is looking for a Sales Man to join our team in Larnaca. The main responsibility of our new candidate will be to serve our store customers and respond to telephone and online inquiries related to our products and services. The candidate should have: - Good technical knowledge in computer, (Material and Software) - Be able to work under pressure - Legal resident of the Republic of Cyprus. Required languages: Greek / English Other spoken languages will be considered an additional qualification. we'd love to take a look at your resume to assess your skill set and see if you can meet the requirements of this job Kindly send your CV to:
  Compuone LTD, 21.09.2021 11:12, Επαρχία Λάρνακας, Λάρνακα - Αρχ Μακάριος ΙΙΙ
  Πληροφορική, Τηλεπικοινωνίες » Άλλο
 • It support officer
  Job DescriptionOur client is a well-established financial firm and electronic money institution that is focused on online payment solutions for businesses. They are currently looking for an IT Support Officer to join their team in Larnaca. The successful candidate will have experience in a similar position and a degree in Computer Sciences / Computer engineeringJob ResponsibilitiesEnd-user supportWorking within a Windows Domain Infrastructure – Linux and UNIX systems are a plus.Responsible for the maintenance, configuration, and reliable operation of computer systems, servers (HPE, Dell), and virtualization.Administer and support core Microsoft technology. (AD-DS, DNS, DHCP, CA, DFS, Hyper-V, etc.).Administer and support VMware technology for high availability computing systems (VCenter, ESXI)Track vulnerabilities and patching status of all operating systems, applications, and systems (WSUS, SCCM, GFI LanGard).Administering Mail System on premise, clustered enterprise environment, handling mail routing, web filtering, application control and mail-flow related issues, and Mail Archiving solution.Administer and support for VDI Solution.Administering Enterprise Storage Systems Dell EMC (Vplex, Unity, VNX, Recovery-Point, Data Domain, MDS Switches).Administering systems security by configuring, monitoring, and maintaining virus protection software (Kaspersky, Bit9, Fireeye HX), SPAM firewall gateways (Barracuda, Cisco Ironport, Fireeye EX), and mail Encryption PGP (Symantec Messaging Gateway).Track vulnerabilities and patching status of all operating systems, applications, and systems (WSUS, SCCM, GFI LanGard).Ensuring user access rights are implemented correctlyMonitoring server software and hardwareKnowledge of IIS Web Services and SSL Certificates – Knowledge of other web servers (Tomcat, Apache Web Server, JBOSS, Websphere etc.) is a plus.Install applications on servers/desktops as instructedAssist in performing system/hardware installations and repairsTroubleshoot hardware and software errors by running diagnostics, documenting problems and resolutions, prioritizing problems, and assessing impact of issuesHandle the Intrusion Detection and Protection system.Knowledge in programming languages (JAVA / J2EE, .NET Frameworks, Javascript etc.) is a plus.Perform or delegate regular backup operations and implement appropriate processes for data protection, disaster recovery, and failover procedures (Veritas NetBackup, Veeam, CA Arcserve, Networker).RequirementsBS in computer Sciences / Computer engineeringAt least 2 years of experience in a similar field (preferably banking systems)
  Golden Careers Recruitment, 17.09.2021 10:29, Επαρχία Λεμεσού, Λεμεσός - Άγιος Νικόλαος
  Πληροφορική, Τηλεπικοινωνίες » Άλλο
 • It communication officer
  Job DescriptionOur client is a well-established financial firm and electronic money institution that is focused on online payment solutions for businesses. They are currently looking for an IT Communication Officer to join their team in Larnaca. The successful candidate will have experience in a similar position preferably banking systems and certificates in CCNA, CCNP, CCSP.Job ResponsibilitiesAssist in handling WAN and LAN.Assist in operating the telecommunication system including Juniper Firewalls, switches, routers, Cisco ACI, Cisco and, WAF.Assist in handling the Intrusion Detection and Protection System.Knowledge in Cisco VPN Concentrators, Cisco VOIP, Call Manager.Installs and maintains the CISCO voice system.Performs day to day network communication operations and maintenance.RequirementsBS in computer Sciences / Computer engineeringCertificates: CCNA (Cisco Certified Network Associate), CCNP (Cisco Certified Network Professional), CCSP (Cisco Certified Security Professional)At least 2 years of experience in a similar field (preferably banking systems)
  Golden Careers Recruitment, 17.09.2021 10:18, Επαρχία Λεμεσού, Λεμεσός - Άγιος Νικόλαος
  Πληροφορική, Τηλεπικοινωνίες » Άλλο
 • It support officer
  Job DescriptionOur client is an advanced Expert Advisor for Metatrader, loaded with money management features, written in a streamlined code for lightning-fast execution speeds. They are currently looking for an IT Support Officer to join their team. The successful candidate will have at least 1 year experience in a similar role as well as knowledge of MT4 and MT5 admin.Job ResponsibilitiesConfiguring new users;Responding in a timely manner to service issues and requests;Repairing and replacing equipment as necessary;Providing technical support across the company (this may be in person or over the phone).Requirements1 years hands-on experience;Experience in Windows operation systems;Experience with PC and Mac hardware, Printers and Computer peripherals;Ability to effectively prioritize and execute tasks in a high-pressure environment;Knowledge in the TCP/IP protocol;Proven experience and knowledge in Microsoft server infrastructures and Microsoft OS installationsAvailability to work in dynamic working hours;Strong communication and interpersonal skills;Excellent knowledge of English language;Ability to effectively prioritize and execute tasks in a high pressure environment;Knowledge of Google G Suite Products will be considered as an advantage.Knowledge of MT4 and MT5 adminDesirable: experience in web developing.
  Golden Careers Recruitment, 17.09.2021 10:17, Επαρχία Λεμεσού, Λεμεσός - Άγιος Νικόλαος
  Πληροφορική, Τηλεπικοινωνίες » Άλλο
 • C developer
  Job DescriptionOur client is a well-funded startup pioneering in the Cyber Security industry. Developing and creating innovative defense and security solutions. They are currently looking for an experienced C++ Developer to add to their team.Job ResponsibilitiesLinux Development C/C++Help maintain, fix and refactor existing codeRequirementsHands on experience in C/C++ programing languageExpert with Linux and its development toolsExcellent written and oral communication (English Language)Expert Level Linux experience in C/C++
  Golden Careers Recruitment, 17.09.2021 10:14, Επαρχία Λεμεσού, Λεμεσός - Άγιος Νικόλαος
  Πληροφορική, Τηλεπικοινωνίες » Άλλο
 • Backend php developer
  Job DescriptionOur client is a well funded, profitable, multi-service company that specializes in the Ad-Tech industry. They use technology and marketing techniques to drive new customers to world-wide companies. They are currently looking for a Backend PHP Developer to join their team in Limassol. The successful candidate will have experience in a similar position, a strong knowledge of OOP/OOD methodologies, and in API integrations.Job ResponsibilitiesHandling third-party API Integrations with our clientsRequirements2+ Years of proven back-end development with PHP – a mustStrong experience with OOP/OOD methodologies – a mustExperience in API Integrations (Restful/XML) – a mustGITExperience working with Curl or HTTP Protocols and LibrariesGood Linux Operation system experience
  Golden Careers Recruitment, 17.09.2021 10:12, Επαρχία Λεμεσού, Λεμεσός - Άγιος Νικόλαος
  Πληροφορική, Τηλεπικοινωνίες » Προγραμματιστές

Αγγελίες στην κατηγορία «Πληροφορική, Τηλεπικοινωνίες» σε άλλη πόλη

Error 400
Αποθηκεύστε τις αναζητήσεις σας!
Πιέστε το κουμπί" Αποθήκευση αναζήτησης "σε μια σελίδα αποτελεσμάτων αναζήτησης
Έλεγχος για ενημερώσεις στα Αγαπημένα
Έλεγχος για ενημερώσεις στα Αγαπημένα
Πιέστε το πλήκτρο αστέρι και αυτή η διαφήμιση θα είναι στην αγαπημένη σας περιοχή, όπου μπορείτε εύκολα να το δείτε ξανά!
Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies
Χρησιμοποιούμε cookies με σκοπό να βελτιώσουμε την εμπειρία σας ως χρήστη και τις υπηρεσίες μας, αναλύοντας την περιήγησή σας στο Δικτυακό Τόπο. Παρακαλούμε ενημερωθείτε για την Πολιτική Cookies.