Houses, villas Houses, villas
Price min
 • 80,000
 • 100,000
 • 120,000
 • 140,000
 • 160,000
 • 180,000
 • 200,000
 • 225,000
 • 250,000
 • 250,000
 • 300,000
 • 350,000
 • 400,000
 • 500,000
 • 600,000
 • 700,000
 • 800,000
 • 900,000
 • 1,000,000
 • 1,500,000
 • 2,000,000
Price max
 • 80,000
 • 100,000
 • 120,000
 • 140,000
 • 160,000
 • 180,000
 • 200,000
 • 225,000
 • 250,000
 • 250,000
 • 300,000
 • 350,000
 • 400,000
 • 500,000
 • 600,000
 • 700,000
 • 800,000
 • 900,000
 • 1,000,000
 • 1,500,000
 • 2,000,000
Number of bedrooms
Pool
 • Yes
 • No

Houses, villas in Cyprus

Top adverts
Other adverts
Found 829 adverts

5

2 bedroom house in kalavassos village
2 bedroom house in kalavassos village

300.000,00 swap, negotiable

3

Villa with titles deeds
Villa with titles deeds

690.000,00 negotiable

4

Pareklisia house
Pareklisia house

264.000,00

7

Ayios athanasios
Ayios athanasios

400.000,00

5

Panthea
Panthea

430.000,00

4

Foinikaria
Foinikaria

240.000,00

8

3 year old house
3 year old house

165.000,00 negotiable

6 floor block of 16 flats

1.800.000,00 negotiable

6

4 bedroom house
4 bedroom house

380.000,00

8

4 bedroom house
4 bedroom house

250.000,00

6

300.000,00

8

Diorofi katikia sto kolossi
Diorofi katikia sto kolossi

1.200,00 negotiable

Next