Προσωπικός λογαριασμός Είσοδος και εγγραφή
Δημιουργία αγγελίας
Digital marketing Digital marketing
Ελάχιστη τιμή
Μέγιστη τιμή
 • Πλέγμα
 • Λίστα
 • Χάρτης
Νεότερο
Σχετικός Νεότερο Φθηνότερο Ακριβότερο
Κάνε εγγραφή στις ενημερώσεις αναζήτησης
Συνδρομή ενημερώσεων κατηγορίας
Τέλεια! Παρακαλώ ελέγξτε το email σας.
Εάν δεν θέλετε να λαμβάνετε αυτά τα email από την ιστοσελίδα μας στο μέλλον, καταργήστε την εγγραφή σας εδώ ή στην ενότητα " Αγαπημένες αναζητήσεις ".
Κορυφαίες διαφημίσεις
 • Facebook marketing, social media manager, instagram advertising
  Facebook marketing, social media manager, instagram advertising
  Kwibsy Digital Agency | Yermasoyia, Limassol. We offer many services, all dedicated to watching your business grow.--- Facebook marketing, 3 posts p/week €54 per month (discount: €48 per month)--- Instagram marketing, 3 posts p/week €54 per month (discount: €48 p/month)--- “YouTube for Business” account setup €75 (discount: €50)__________________________--- Facebook/Instagram Ad Management = €120 per month (discount: €90 p/month)** exact fee will vary reflective to ad budget** this fee covers 2 campaigns per month__________________________--- Google Ads Account/Campaign setup €250--- Google Ads Management €100 per month** factors which may influence fees include: number of keywords, campaign goals, target platform(s), ad budget, and more.__________________________Contact us for free advice.
  14.05.2023 21:13, Επαρχία Λεμεσού, Λεμεσός - Αγία Τριάδα
  Υπηρεσίες » Digital marketing
 • 3

  Social media management | digital marketing | advertising
  Social media management | digital marketing | advertising
  Social media management and advertising guaranteed to sell your products, grow your brand and get you noticed.We'll manage your social media accounts across all social media platforms. If you haven't created your accounts yet, we'll set them up for you free of charge.We'll design a marketing campaign tailored for your budget that will get your brand noticed by new customers, keep potential customers engaged and encourage repeat customers. Here's what we can do for social media:- Content creation tailored to each social media platform- Respond to customer messages & comments- Engage customers and increase your following- Generate leads and drive traffic to your website- Cross channel uniformity on multiple platforms- Social Media Marketing (SMM)Here's what we can do for digital marketing & advertising:- Custom managed campaigns tailored to your brand- Advanced audience targeting- Email marketing including newsletters- Lead generation- Search engine optimisation
  17.05.2023 09:30, Επαρχία Λάρνακας, Ορόκλινη
  Υπηρεσίες » Digital marketing
 • 10

  Fully responsive professional websites
  Fully responsive professional websites
  Beautifully designed websites optimised for all devices with expertly written SEO enabled content for whatever purpose.Don't worry if you don't have a brand yet, we can create a logo and brand guide that perfectly represents your business and even provide website maintenance and support for ​as long as you need.Our services include:- Custom design in line with your brand- Unlimited amendments & revision- Search engine optimisation- Content Writing- Social Media Integration- Logo & Brand Guide- Domain & Email- Maintenance & SupportAll types of websites including:- Landing Page- Personal Portfolio- E-Commerce/Online Shop- Business/Corporate Site- Hobby Website- Blog- Learning Management System
  17.05.2023 09:29, Επαρχία Λάρνακας, Ορόκλινη
  Υπηρεσίες » Digital marketing
 • Cyprus web design, website design, eshop, ecommerce, seo, and more
  Cyprus web design, website design, eshop, ecommerce, seo, and more
  Web Design Service Package - Everything Your Business Needs in One Service - from 225 EUR... 3 options...________OPTION ONE = € 225 》This service includes all of the following:--- 1 Website--- 6 pages--- Free SSL certificate--- Hosting--- Favicon--- Dedicated tech support--- Ongoing site maintenance--- Basic SEO - one page--- 1 email account (professional)--- More..OPTION TWO = € 288》This service includes all of the following:--- 1 Website--- 12 pages--- Free SSL certificate--- Hosting--- Favicon--- Dedicated tech support--- Ongoing site maintenance--- Basic SEO – one page--- 3 Email accounts (professional)--- Logo design--- 1 domain name (free in year 1)--- Social media setup (3)--- HQ images--- WhatsApp on website--- Facebook messenger on website--- More..OPTION THREE = € 357 (most popular)》This service includes all of the following:--- 1 Website--- Unlimited pages--- Free SSL certificate--- Hosting--- Favicon--- Dedicated tech support--- Ongoing site maintenance--- Basic SEO – All pages--- Unlimited email accounts (professional)--- Logo design--- 1 Domain name (free in year 1)--- Social media setup (3)--- HQ Images--- WhatsApp on website--- Facebook Messenger on website--- Consultation--- Subscription functions--- Local SEO--- Premium SEO--- Google my Business (pin on map)--- Map on website--- Google analytics--- Basical translation software (unlimited languages)--- More..We have LARGER OPTIONS available for more advanced needs - for GROWING BUSINESSES & ESTABLISHED CORPORATIONS - these options will include PREMIUM SEO, UNLIMITED pages, eCOMMERCE functionality, and more.________"... Kwibsy Digital Agency set itself up in Limassol, Cyprus, as a full service, one-stop-shop for business. This means that small or growing businesses can enjoy the cheap and easy solutions we offer in an effort to lower the barrier to entry and increase opportunities, all delivered with a guarantee of quality experience."*****"Fantastic everything i wanted and more, do not have time to take care of things myself can not believe how they take care of every little thing for you. i highly recommend if you want a perfect web page get in touch with Kwibsy"*****"Caring and professional, they worked with me to get everything i wanted on my website right, nothing has been too much trouble for them. i highly recommend Kwibsy."*****"Affordable, with top notch service. I am very pleased with the results and blown away by the shear bang for buck! Thank you for all your ongoing support Kwibsy."Find us anywhere online; search "Kwibsy" digital marketing agency.AND, advertise your business for free on the official Cyprus Business Group, found via Facebook.
  02.06.2023 18:32, Επαρχία Λεμεσού, Γερμασόγεια
  Υπηρεσίες » Digital marketing
 • Άλλες διαφημίσεις
  • Cyprus web design, website design, eshop, ecommerce, seo, and more
   Cyprus web design, website design, eshop, ecommerce, seo, and more
   Web Design Service Package - Everything Your Business Needs in One Service - from 225 EUR... 3 options...________OPTION ONE = € 225 》This service includes all of the following:--- 1 Website--- 6 pages--- Free SSL certificate--- Hosting--- Favicon--- Dedicated tech support--- Ongoing site maintenance--- Basic SEO - one page--- 1 email account (professional)--- More..OPTION TWO = € 288》This service includes all of the following:--- 1 Website--- 12 pages--- Free SSL certificate--- Hosting--- Favicon--- Dedicated tech support--- Ongoing site maintenance--- Basic SEO – one page--- 3 Email accounts (professional)--- Logo design--- 1 domain name (free in year 1)--- Social media setup (3)--- HQ images--- WhatsApp on website--- Facebook messenger on website--- More..OPTION THREE = € 357 (most popular)》This service includes all of the following:--- 1 Website--- Unlimited pages--- Free SSL certificate--- Hosting--- Favicon--- Dedicated tech support--- Ongoing site maintenance--- Basic SEO – All pages--- Unlimited email accounts (professional)--- Logo design--- 1 Domain name (free in year 1)--- Social media setup (3)--- HQ Images--- WhatsApp on website--- Facebook Messenger on website--- Consultation--- Subscription functions--- Local SEO--- Premium SEO--- Google my Business (pin on map)--- Map on website--- Google analytics--- Basical translation software (unlimited languages)--- More..We have LARGER OPTIONS available for more advanced needs - for GROWING BUSINESSES & ESTABLISHED CORPORATIONS - these options will include PREMIUM SEO, UNLIMITED pages, eCOMMERCE functionality, and more.________"... Kwibsy Digital Agency set itself up in Limassol, Cyprus, as a full service, one-stop-shop for business. This means that small or growing businesses can enjoy the cheap and easy solutions we offer in an effort to lower the barrier to entry and increase opportunities, all delivered with a guarantee of quality experience."*****"Fantastic everything i wanted and more, do not have time to take care of things myself can not believe how they take care of every little thing for you. i highly recommend if you want a perfect web page get in touch with Kwibsy"*****"Caring and professional, they worked with me to get everything i wanted on my website right, nothing has been too much trouble for them. i highly recommend Kwibsy."*****"Affordable, with top notch service. I am very pleased with the results and blown away by the shear bang for buck! Thank you for all your ongoing support Kwibsy."Find us anywhere online; search "Kwibsy" digital marketing agency.AND, advertise your business for free on the official Cyprus Business Group, found via Facebook.
   02.06.2023 18:32, Επαρχία Λεμεσού, Γερμασόγεια
   Υπηρεσίες » Digital marketing
  • 2

   Digital marketing
   Digital marketing
   •Web development & design•Social media advertising & set up•Online booking services•Media subscription (up to 500 subscribers)•Add and/or remove products from a website•Contact us to help you build your online shop/website and increase your company’s income•Our company can provide you with various samples of previous jobs we have done
   02.06.2023 18:14, Επαρχία Λεμεσού, Άγιος Αθανάσιος
   Υπηρεσίες » Digital marketing
  • 3

   Social media management agency
   Social media management agency
   Are you tired of being invisible online? It's time to get noticed and start attracting the right customers. Our team of experienced digital marketers will craft a customized strategy to elevate your brand and drive more traffic, leads, and sales to your website. Don't wait any longer to stand out in a crowded online landscape.SEO:SEO (Search Engine Optimization) is the process of optimizing your website and its content to increase its visibility and ranking in search engine results pages. This is important because higher rankings in search results can lead to more organic traffic, which can ultimately lead to more leads and sales for your business. Our SEO services are designed to help improve your website's ranking and visibility on search engines like Google. We use a variety of techniques, including on-page optimization, off-page optimization, and technical SEO, to improve your website's visibility and ranking in search results. Our team of experienced SEO professionals will work closely with you to understand your business goals and target audience and develop a customized SEO strategy to meet your specific needs. We will also provide ongoing monitoring and analysis to ensure that your website is continuously improving in terms of visibility and ranking. With our SEO services, you can expect to see an increase in organic traffic, higher rankings in search results, and ultimately, more leads and sales for your business. Web design:Bizcheetah is a leading provider of web design and website development services. Our team of experienced professionals is dedicated to helping businesses of all sizes create visually appealing and user-friendly websites that drive results.Our web design services focus on creating a website that is visually appealing, easy to navigate, and optimized for search engines. We use the latest design principles and technologies to create a website that not only looks great, but also performs well. In addition to our web design services, we also offer comprehensive website development services. Our team is skilled in a variety of programming languages and technologies, including HTML, CSS, JavaScript, and more. We can help you develop a custom website from scratch, or take an existing website and add new features and functionality to it. At Bizcheetah, we understand the importance of having a well-designed and functional website for your business. That's why we offer a full range of web design and website development services to help you succeed online. 3D Product Animation:Bizcheetah is proud to offer professional 3D product animation services to businesses of all sizes. Our team of skilled animators and designers can bring your products to life through high-quality 3D animation, providing an immersive and engaging experience for your customers. With our 3D product animation services, you can showcase your products in a way that is not possible with traditional photography or video. Whether you are looking to animate a single product or an entire product line, we have the expertise and experience to deliver stunning results. Our 3D product animation process begins with a consultation to understand your specific needs and goals. We will then work with you to develop a customized animation plan, taking into account the unique features and benefits of your products. From there, our team will create a high-quality 3D animation that is optimized for your target audience and marketing channels.Video Ads creation:Bizcheetah is a leading provider of video ad creation services, helping businesses of all sizes create high-quality, engaging video ads that drive results. Our team of experienced video professionals is skilled in the latest video production techniques and technologies, and can help you create a video ad that captures the attention of your target audience. Whether you are looking to create a short, attention-grabbing video for social media or a longer, more in-depth video for your website, we have the expertise to deliver stunning results. Our video ad creation process begins with a consultation to understand your specific needs and goals. We will then work with you to develop a customized video ad plan, taking into account your target audience, marketing channels, and budget. From there, our team will handle all aspects of the video production process, including scriptwriting, filming, editing, and more. Video ads are a powerful way to reach and engage your audience, and Bizcheetah is here to help you create a video ad that drives results for your business.Social Media Management:Bizcheetah is a leading provider of social media management services, helping businesses of all sizes effectively manage and grow their social media presence. Our team of experienced social media professionals is skilled in the latest social media trends and technologies and can help you create and execute a social media strategy that drives results. Whether you are looking to increase brand awareness, generate leads, or drive sales, we have the expertise to help you succeed on social media. Our social media management services include everything from account setup and profile optimization to content creation and engagement. We will work closely with you to understand your business goals and target audience and develop a customized social media strategy that meets your specific needs. We will also provide ongoing monitoring and analysis to ensure that your social media efforts are delivering the desired results. With our social media management services, you can expect to see an increase in engagement, followers, and ultimately, leads and sales for your business.
   27.05.2023 19:26, Επαρχία Λεμεσού, Λεμεσός - Αγία Φύλα
   Υπηρεσίες » Digital marketing
  • Airoport advertising
   Airoport advertising
   Airport advertising is an exciting, dynamic opportunity, ideal for creating big brand appeal.Achieve awareness and engagement with a variety of consumer subsets.High-income earners, epitomized by the airport business and leisure travelers, have both the means and opportunity to be influenced by advertising. Within a space and place in which dwell time is significant and where mindsets are receptive to brand messaging, they are exposed to advertising that is relevant and served via multi-sensory, multiple interrupt, and integrated marketing campaigns.
   27.05.2023 18:18, Επαρχία Λευκωσίας, Λευκωσία - Άγιος Αντώνιος
   Υπηρεσίες » Digital marketing
  • Inflight advertising
   Inflight advertising
   Trom Media offers powerful advertising opportunities, a prime route to some of the most valuable audiences in the skies.Inflight media offers a unique "single‑cell" environment, giving a distinct advantage over other forms of mass media.Inflight entertainment is an integral and incredibly popular part of passenger experience and offers an effective way to reach millions of people.
   27.05.2023 18:15, Επαρχία Λευκωσίας, Λευκωσία - Άγιος Αντώνιος
   Υπηρεσίες » Digital marketing
  • Digital marketing agency, social media marketing, local seo
   Digital marketing agency, social media marketing, local seo
   We offer professional social media marketing at attractive pricesimage creation on facebook and instagramwhisper marketing on facebook groupsseo backlinkson site seolocal seogoogle my company Write to us today and we will tailor actions to your needs.
   25.05.2023 12:53, Επαρχία Λάρνακας, Λάρνακα - Άγιοι Ανάργυροι I
   Υπηρεσίες » Digital marketing
  • Seo service , social media, local seo, whisper marketing, instagram
   Seo service , social media, local seo, whisper marketing, instagram
   We have been in the marketing business for over 13 years we offer packages:SEO backlinksSocial media marketingInstagram followersReal Facebook fanslocal SEOWe can comprehensively take care of the position of your website in the search engine, the image of the company on the web. We also do social media marketing we comprehensively run Facebook fanpage and Instagram profiles.We offer very attractive prices and flexible approach to the customer.
   23.05.2023 13:58, Επαρχία Πάφου, Πάφος - Κάτω Πάφος
   Υπηρεσίες » Digital marketing
  • Local seo service , digital agency, social media marketing
   Local seo service , digital agency, social media marketing
   We have been in the marketing business for over 13 years we offer packages:SEO backlinksSocial media marketingInstagram followersReal Facebook danslocal SEOgoogle my companyWe can comprehensively take care of the position of your website in the search engine, the image of the company on the web. We also do social media marketing we comprehensively run Facebook fanpage and Instagram profiles.We offer very attractive prices and flexible approach to the customer.
   23.05.2023 13:23, Επαρχία Λεμεσού, Λεμεσός - Αγία Τριάδα
   Υπηρεσίες » Digital marketing
  • 3

   Social media management | digital marketing | advertising
   Social media management | digital marketing | advertising
   Social media management and advertising guaranteed to sell your products, grow your brand and get you noticed.We'll manage your social media accounts across all social media platforms. If you haven't created your accounts yet, we'll set them up for you free of charge.We'll design a marketing campaign tailored for your budget that will get your brand noticed by new customers, keep potential customers engaged and encourage repeat customers. Here's what we can do for social media:- Content creation tailored to each social media platform- Respond to customer messages & comments- Engage customers and increase your following- Generate leads and drive traffic to your website- Cross channel uniformity on multiple platforms- Social Media Marketing (SMM)Here's what we can do for digital marketing & advertising:- Custom managed campaigns tailored to your brand- Advanced audience targeting- Email marketing including newsletters- Lead generation- Search engine optimisation
   17.05.2023 09:30, Επαρχία Λάρνακας, Ορόκλινη
   Υπηρεσίες » Digital marketing
  • 10

   Fully responsive professional websites
   Fully responsive professional websites
   Beautifully designed websites optimised for all devices with expertly written SEO enabled content for whatever purpose.Don't worry if you don't have a brand yet, we can create a logo and brand guide that perfectly represents your business and even provide website maintenance and support for ​as long as you need.Our services include:- Custom design in line with your brand- Unlimited amendments & revision- Search engine optimisation- Content Writing- Social Media Integration- Logo & Brand Guide- Domain & Email- Maintenance & SupportAll types of websites including:- Landing Page- Personal Portfolio- E-Commerce/Online Shop- Business/Corporate Site- Hobby Website- Blog- Learning Management System
   17.05.2023 09:29, Επαρχία Λάρνακας, Ορόκλινη
   Υπηρεσίες » Digital marketing
  • Facebook marketing, social media manager, instagram advertising
   Facebook marketing, social media manager, instagram advertising
   Kwibsy Digital Agency | Yermasoyia, Limassol. We offer many services, all dedicated to watching your business grow.--- Facebook marketing, 3 posts p/week €54 per month (discount: €48 per month)--- Instagram marketing, 3 posts p/week €54 per month (discount: €48 p/month)--- “YouTube for Business” account setup €75 (discount: €50)__________________________--- Facebook/Instagram Ad Management = €120 per month (discount: €90 p/month)** exact fee will vary reflective to ad budget** this fee covers 2 campaigns per month__________________________--- Google Ads Account/Campaign setup €250--- Google Ads Management €100 per month** factors which may influence fees include: number of keywords, campaign goals, target platform(s), ad budget, and more.__________________________Contact us for free advice.
   14.05.2023 21:13, Επαρχία Λεμεσού, Λεμεσός - Αγία Τριάδα
   Υπηρεσίες » Digital marketing
  • Pr agency αναλαμβάνει social media, pr και branding εταιρειών
   Pr agency αναλαμβάνει social media, pr και branding εταιρειών
   PR Agency με έδρα την Λευκωσία, το οποίο έχει στο πελατολόγιό του τον Alpha Κύπρου, τα Rio Premier Cinemas και άλλες καταξιωμένες εταιρείες, αναλαμβάνει τις εξής υπηρεσίες:- Social Media (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter και TikTok)- Δελτία τύπου- Στήσιμο και ανάπτυξη YouTube channel από το μηδέν ή καθοδήγηση αν είστε ήδη YouTuber.- Branding & graphics.- Digital Marketing.- Κατασκευή websites και mobile apps.Εξυπηρετούμε εταιρείες σε κάθε τοποθεσία.Ζητήστε portfolio προηγούμενων projects μέσω email και θα σας στείλουμε αναλυτική παρουσίαση.
   07.05.2023 12:13, Επαρχία Λευκωσίας, Στρόβολος - Ακρόπολη
   Υπηρεσίες » Digital marketing
  • 11

   Advice, designing & advertising
   Advice, designing & advertising
   Η εταιρεία μας παρέχει ένα υψηλά εξελιγμένο ChatBot που παρέχει μια μεγάλη ποικιλία υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων οικονομικών συμβουλών, νομικών πληροφοριών, διόρθωσης ορθογραφίας και μετάφρασης σε 100 διαφορετικές γλώσσες. Είμαστε εξειδικευμένοι στη δημιουργία επαγγελματικών ιστοσελίδων, φυλλαδίων, επαγγελματικών καρτών και λογοτύπων, καθώς επίσης στην επεξεργασία βίντεο για διαφημιστικούς σκοπούς και τον σχεδιασμό υψηλής ποιότητας βιογραφικών. Για τη διευκόλυνσή σας, προσφέρουμε ένα 7ημερο δωρεάν δοκιμαστικό για το ChatBot μας, ενώ στη συνέχεια οι τιμές μας είναι μόνο 5 ευρώ το μήνα, 50 ευρώ το χρόνο, ή 150 ευρώ για συνδρομή εφ' όρου ζωής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες μας, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Παρακαλώ αναφέρετε επίσης ότι το bot είναι διαθέσιμο για το WhatsApp, το WhatsApp Business, το Telegram, το Messenger, το Messenger Lite, το LinkedIn, το Instagram, το Viber και το Telegram. Our company offers a highly advanced ChatBot that provides a wide range of services, including financial advice, legal information, spelling correction, and translation in 100 different languages. We also specialize in creating professional websites, flyers, business cards, and logos, as well as video editing for advertising purposes and designing high-quality CVs. For your convenience, we offer a 7-day free trial of our ChatBot, after which our rates are only 5 euros per month, 50 euros per year, or 150 euros for a lifetime subscription. For more information on our services, please do not hesitate to contact us. Please also mention that the bot is available for WhatsApp, WhatsApp Business, Telegram, Messenger, Messenger Lite, LinkedIn, Instagram, Viber & Telegram.
   04.05.2023 12:33, Επαρχία Λευκωσίας, Λευκωσία - Λυκαβηττός
   Υπηρεσίες » Digital marketing
  • Sosial media
   αναλαμβανω sosial media σε επιχειρήσεις
   02.05.2023 18:01, Επαρχία Πάφου, Paphos - Άγιος Θεόδωρος
   Υπηρεσίες » Digital marketing
  • Voice over - text to speech
   Voice over - text to speech
   Bring your videos to life with a Professional Speak!How the service works:Choose the speaker that suits you through some audio samples that we will send you. Then you send your script and your pronunciation is ready within 3 days.The final cost is determined by the number of words in your script.
   29.04.2023 12:03, Επαρχία Λευκωσίας, 'Έγκωμη
   Υπηρεσίες » Digital marketing
  • Search advertising
   Search advertising
   Be discoverable on Google search in a matter of hours!An important asset for any e-business is search advertising through Google.It is perhaps the most direct advertising tool, because it responds exactly to the consumer who is currently looking for what you are selling.Search ads appear next to Google search results when users search for the products and services you offer. In addition, you only pay when users click to visit your site or call your business.What do you get with this service?Trom team researches your business tail keywords (long tail & Basic Keywords) and sends you a recommendation about the strategy we think you need first so you can see how effective it is search advertising for your business.The initial search for keywords costs 180 euros and the monthly management of Google AdWords costs 400 euros / month + Advertising costs that we will need to invest for the keywords that we will choose.AdWords management also includes weekly reporting, optimization and selection of new keywords during a campaign. If you are already running Google Ads Advertising on Google is tremendously dynamic and can bring quite different results when done in the right way, the right ads extensions, the right mix of long tail & basic keywords, bidding strategy and a fairly large number of factors.In case you are already running Google ads but you are not completely happy, we commence to do the following:• Increase of the total Stay time of the users per session• Bounce Rate Reduction• Increase the share of search ads in relation to your competition• Improve CTR and quality score on keywords• Search keywords & add long tail keywords• Improving the Quality Score of Ads extensions• Creating new Ad’s extensions, optimizing existing ones• Add negative keywords• Optimize ads per day & per deviceThe cost of 400 euros is the minimum for a complete campaign 3-6 keywords. The final offer is shaped depending on the number of keywords, and budget that we will manage.Advertise your product or services, today, with ease.Save money by working with professional!
   28.04.2023 18:38, Επαρχία Λευκωσίας, 'Έγκωμη
   Υπηρεσίες » Digital marketing
  • Advertising blending strategy
   Advertising blending strategy
   Assign Trom Media the design of the advertising strategy and its complete management.An advertising campaign is not only essential to be effective, but also absolutely dynamic.We pick based on your needs and your product / service category, the right mix of advertising investment to achieve your goals. The advertising mix may consist of:• Google AdWords• Facebook Campaigns• Instagram Campaigns• LinkedIn Campaigns• Influencers Strategy• Blogging StrategyFor each case selected based on design, there is a daily check of the advertising performance and modification of the visuals and targeting, in order to maximize the efficiency of the investment.
   28.04.2023 18:35, Επαρχία Λευκωσίας, 'Έγκωμη
   Υπηρεσίες » Digital marketing
  • Linkedin ads and management
   Linkedin ads and management
   Business Advertising via LinkedInUse LinkedIn for Your BusinessContrary to many people's beliefs, LinkedIn is not just about finding someone's next job, it’s the best organic reach platform for B2B.The benefits are many for B2B companies, start-ups, small businesses. Networking for business purposes.Compared to other social media that already use advertising in every possible category, LinkedIn allows advertising to a very targeted audience and in a much less "noisy" environment in terms of communicating the messages we want.Trom Media services for business advertising via LinkedIn.The specific service intends the following:1. Ad design (graphic design, communication, targeting and activation of ads) - 2 per month2. Designing the Business Profile of the company in order to be able to communicate the information that interests us3. Create Leads using Sponsored Content and Sponsored InMail4. Utilization of existing content in order to provoke targeted visits to your websiteThe price is per week and includes 50euro advertising budget.
   28.04.2023 18:32, Επαρχία Λευκωσίας, 'Έγκωμη
   Υπηρεσίες » Digital marketing
  • Google ads display network
   Google ads display network
   Appear with banners on popular websites in your category.By Google Display Ads we mean the display of banner ads on targeted websites. For example, we can choose to show our ads on some sports or news websites.With Google Display Ads we achieve high brand awareness, at low cost.This service includes:• Create 10 banners in dimensions according to Google specifications• Selection of the most suitable websites for targeting and promoting banners• Selection of the appropriate demographic audience for the start of display ads.The price of 300 € concerns the setting up of the campaign and does not include the advertising costs that the customer sets through his AdWords account.Remarketing StrategyStatistically, only 2% of users who visit a page for the first time make a purchase.Remarketing helps you make your presence felt by the remaining 98% of your visitors and bring them back to your store.Using Remarketing, you can improve your online sales, maintain a close relationship with the "shoppers" and appear in front of them when they are ready to buy.Service Costs• The cost of the Remarketing service is 150 euros extra• In case the customer wants the monthly monitoring of the ads in total after the initial Setup, the charge is 300 euros per month, or 15% of the monthly advertising budget for amounts over 1200 euros per month.We manage the full range of Google Ads services, the offer applies also to text ads, call ads and so on.
   28.04.2023 18:28, Επαρχία Λευκωσίας, 'Έγκωμη
   Υπηρεσίες » Digital marketing
  • Video / fx sounds effects
   Video / fx sounds effects
   Get your personal video developer for every new video you want to share.Create 4 videos a month.An indispensable part of content distribution is video. At the moment it is this digital format that people on social media "consume" more than anything else.The cost of the video has to do with the duration of the final video and the editing needs. With this service we create up to 4 variations of your original promotional video every month (adding new products, messages, offers, etc.) per month so you can use the same video, communicating every time you want something new, without you need to get a new video.Because you need it• It is a textbook tool to attract customers to your website and instantly explain the benefits of your services or products.• An online user spends an average of 10-20 seconds on a new website. Video is the easiest and most efficient way to get attention and highlight why he is interested in what you offer• Great instrument for social media to drive people to your website• The perfect way to accompany your corporate presentation, a pitch or your presence at an exhibition.• Video quality: Full HD 1920x1080• Duration: Up to 1 minute• Sound Effect: Music (included in the price)• Video file format: MP4
   28.04.2023 18:26, Επαρχία Λευκωσίας, 'Έγκωμη
   Υπηρεσίες » Digital marketing
  • Landing page - product page
   Landing page - product page
   Creating a Landing Page for an advertising campaign - lead generation.Create a landing page immediately for any possible use.This Landing Page can be linked either to your current website, or even if you do not have a website.We create a page in order to run any action (communication of an event, a page of a specific product or service, an offer for a limited time).Landing pages serve a purpose.To lead the visitors of this page to the next step of the customer journey.The goal of such a page can be simply for people to contact you, fill out a form, get a promotional coupon, visit our physical space, or even the market.
   28.04.2023 18:24, Επαρχία Λευκωσίας, 'Έγκωμη
   Υπηρεσίες » Digital marketing
  • Professional website development services
   Professional website development services
   Dear Client, 1. Overview : • MarketGate is a professional services firm with more than 13 years of experience that helps startups and advanced businesses to create their unique digital identity. • We are experts in managing marketing campaigns and reaching the expected audience. • We at MarketGate can provide your business with fully customizable software solutions. 2. Services provided: • designing business • designing brand logos • photo-shoot products • design catalog or magazine • create business emails • building website • managing social media • ERP/CRM product that fits your company's needs • provide your business with fully customizable web and mobile apps • regular follow-ups 3. Values : • We at MarketGate believe that the relationship between our Corporation and our customers is a partnership that will bring success to both by building our success on our customer’s satisfaction. • MarketGate guarantees that client requirements are met and that a continuous relationship is with a flourish. 4. Company’s profile:
   28.04.2023 03:44, Επαρχία Λάρνακας, Λάρνακα - Αρχ Μακάριος ΙΙΙ
   Υπηρεσίες » Digital marketing
  • Facebook management
   Facebook management
   This offer is for 1 Facebook account, 16 monthly posts. Facebook Page Business Management Leave it to the Trom Media experts to manage your Facebook page .The purpose of this package is to fully take over the running of your Facebook page in order to: • We design the communication strategy for your Facebook page, choosing a mix of topics that highlights your business, educates the public and adds value to the Facebook community. • We produce the content that needs to be published based on the goals, audience, nature of your business. • We publish the content we create for you, at the right times of the day for maximum post performance. • We focus on the exact audiences for your case, depending on the geographical, demographic and behavioral specifics of the campaign.Content • Create content and visuals specifically for your Facebook page. Unique, original content. • Frequency of publications depending on the plan you get and according to your goal.
   27.04.2023 14:25, Επαρχία Λευκωσίας, 'Έγκωμη
   Υπηρεσίες » Digital marketing
  • Logo creator
   Logo creator
   Simple Verbal Logo | Logo from Words Initials | Logo with Symbols or Icon | High Difficulty LogoLogo CreationModern, simple or complex but always a stunning logo for your business, project or even your name!Design adapted to your needs, your aesthetics and the philosophy of the brand you dream of.The process of creating a logo is a process occasionally very simple and other times extremely complex.And this is because, most of the time, someone who starts a business or a project has something in mind but not in a precise form.This very often leads to design changes numerous times, until we are led to the right result.What we do for you to help:After talking to you about the name and attitude you want your logo to express, we send you a series of mood logos so that we can understand the design style that suits you.In this way we exclude some concepts that are away from what you want.Then we prepare your logo, based on the information you send us and you receive it immediately.• Delivery: Within 2-3 days• Logo file format: PNG, JPG, Vector, PDF
   27.04.2023 14:20, Επαρχία Λευκωσίας, 'Έγκωμη
   Υπηρεσίες » Digital marketing
  • 3

   We will teach you how to do a digital marketing
   We will teach you how to do a digital marketing
   I'm a professional digital marketing strategist. I've worked with so many brands so far and designed too many successful ad campaigns. I'm here to teach you digital marketing. I've my own strategies to teach and I'm confident that in just a few lessons you'll start doing digital marketing. I'll teach you how you can design a campaign to get maximum output.Things We'll Learn.Social Media Marketing.Search Engine Optimization.Content Marketing.Email Marketing.Mobile Marketing. Marketing Analytics.Pay-per-Click.Viral Marketing.
   25.04.2023 20:00, Επαρχία Λευκωσίας, Λευκωσία - Άγιος Αντώνιος
   Υπηρεσίες » Digital marketing
  • 5

   Website developer
   Website developer
   Are you looking to create an impressive website that captures attention and exceeds the expectations of your visitors? Then you're in the right place! My name is Yury, and I specialize in creating high-quality websites that will take your online project to the next level!Why choose me?— Experience and professionalism: I have years of experience in web development and stay up-to-date with the latest technologies, allowing me to create modern and functional websites.— Customized approach: Each of my projects is unique, and I always listen to the needs of my clients. I am ready to collaborate with you to fully understand your vision and create a website that aligns with your expectations.— Professional design: The visual appearance of your website is crucial. I create aesthetically appealing designs that will set your website apart from the competition and leave a positive impression on your visitors.— Mobile responsiveness: Websites created by me are fully responsive to mobile devices, allowing your visitors to easily and conveniently browse your site on various devices such as smartphones and tablets.— Technical support: I offer professional technical support after project completion to ensure that your website remains functional and secure at all times.Whether you need a landing page, an e-commerce store, a corporate website, or a personal blog, I am happy to help you create a high-quality and unique web presence that meets your needs and expectations.If you're ready to bring your own web project to life or revamp your existing website, contact me today, and together we'll make your online dream a reality!
   21.04.2023 10:32, Επαρχία Λάρνακας, Λιβάδια Λάρνακας
   Υπηρεσίες » Digital marketing
  • 3

   We will create your shopify dropshipping store with winning products
   We will create your shopify dropshipping store with winning products
   In the past 5 years, We have created hundreds of Shopify-branded stores and have our own team. we do know what is directly related to your success, and what does not work at all.Shopify Dropshipping is evolving, and it's a thing of the past to just put products in the store and get sales. Now, you need more in-depth niche/supplier research and more professional brand store design to impress your customers and surpass your competitors. This is where we can help you!⭐What You Will Get⭐Custom brand store designed for conversionProfessional logo design + image designIn-depth niche/supplier researchProfitable winning products + product research listAttractive product descriptionMobile responsive Premium themeHigh-conversion Shopify appsSocial media integrationLegal pages (Terms of Service, Privacy, Refund, Shipping)And more⭐Why Choose Us⭐Top-rated Shopify expert with 5 years of experienceBeginner-friendly way of workingOn-time deliveryQuick responseCraft each store from scratch, just like our own
   20.04.2023 06:10, Επαρχία Λευκωσίας, Λευκωσία - Άγιος Αντώνιος
   Υπηρεσίες » Digital marketing
  • Website design
   Website design
   Creation of your website, quality guaranteed !
   13.04.2023 13:49, Επαρχία Λευκωσίας, Άγιος Δομέτιος - Άγιος Πάυλος
   Υπηρεσίες » Digital marketing
  • 12

   Web, design, seo, mob app, smm
   Web, design, seo, mob app, smm
   We will create a custom design especially for your company.The creative team of Creative Brain will help you in the development of any of your businesses. We will make your brand, product, store or other organization as recognizable and stylish as possible.Our creative designers will develop for you.Working with us, you will get exactly what you want. And if you don't know what you want yet, you'll get what you really need. We love what we do, so every project is the best for us.
   12.04.2023 16:13, Επαρχία Λεμεσού, Γερμασόγεια
   Υπηρεσίες » Digital marketing
  • Business promo video
   Business promo video
   85% of consumers who buy a service or product, watch the equivalent video first.Pass your messages, explain your product or service with a promotional video.Because you need it• It's a great tool for attracting customers to your website and promptly explaining the benefits of your services or products.• An online user spends an average of 10-20 seconds on a new website. Video is the easiest and most effective way to get attention and highlight why he should be interested in what you offer.• Great tool for social media to send people to your website.• The ideal way to accompany your business presentation, a pitch or your presence at an exhibition.• Video quality: Full HD 1920x1080• Duration: Up to 1 minute (for longer duration the cost is adjusted accordingly)• Sound Effect: Music - Copyright free music (included in the price)• Video file format: MP4 / AVI / MOV• Price: The price of 200 euros refers to a 1-minute promotional video using material, script and images by the interested party. In case of creating motion graphics, special effects, animations & premium stock videos, the price is gradually configured.
   11.04.2023 18:32, Επαρχία Λευκωσίας, 'Έγκωμη
   Υπηρεσίες » Digital marketing
  • Website design for business
   Website design for business
   Monthly Charge | Annual Charge | One-Time PaymentWeb Design for any use or purposeGet a modern website to promote your professional profile or your business.The websites we shape are fully adaptable to all devices (mobile, tablets, desktops) and you have the ability to manage them at any time.Features of the website that we will deliver to you• Mobile Friendly• Possibility of gallery with the possibility of adding videos and photos • Main Menu with up to 5 pages of your choice (Who we are, Contact, Services, Reviews, etc)• Contact page with contact form• Connection to all social media• Blog to upload news, articles, and more.For additional functions, needs and design from the above suggested, contact us.As you understand the creation of a website needs to be able to make a difference in terms of design, functionality, but most importantly, to have a clear and unmistakable marketing plan in order to endorse it and help attract customers.
   11.04.2023 18:30, Επαρχία Λευκωσίας, 'Έγκωμη
   Υπηρεσίες » Digital marketing
  • Complete social media management - monthly plan
   Complete social media management - monthly plan
   Assign Trom Media professionals the complete management of your business Social Media.The purpose of Social Media management is:• To highlight who you are as a business and to stand out from the competition• Create a topic of publications per week and per month based on your business goals.• To build a consistent presence on Social Media (Instagram & Facebook) with a stable aesthetic• To upgrade the image of the company in a completely professional way• To increase traffic to your website• To increase your influence and target your target audience with a superior following goal which will progressively turn into sales.What we do for you specifically:• We analyse your business, your competition and your priorities, and plan monthly a suggested topic for each of the 2 channels (Facebook, Instagram)• We create the content that needs to be published based on the goals, audience, nature of your business (visual art with logo and photos related to your product)• We publish the content we generate for you and boost the ones that we decide together we should.• We create 1-2 ads per week (depending on the plan) that communicate a specific message to your audience, with the aim of activating it and communicating with you (linked to a specific offer)What to expect on a monthly basis?• 12 posts (of which 4 videos) on the look & feel of your business which are promoted through Instagram & Facebook advertising.• Significant increase in your Facebook and Instagram page followers• Increase the frequency of audience communication to your page• Increase traffic to your website.Starter Plan without ads: We create for you 12 posts per month, we plan the strategy and topics (what to upload and why) and we make the posts on Instagram & Facebook.The plan does not include creating videos or ads!The cost is 250 euros / monthBasic Plan: We create 12 posts per month (as above) of which a mini social media video and we run 4 ads.Suitable for businesses that are now starting a more organized presence on social media.The cost of the banner is 340 euros / month + Selected by the customer advertising budget (suggested budget for the start 5 euros per day)ADVANCED PLAN: 12 posts per month / up to 8 ads per month and remarketing campaigns.Suitable for larger e-shops and businesses that want to take the next step in their digital presence. In this plan we create 2 social media videos per month and 2 carousels.The cost of the plan 450 euros / month + Selected by the client advertising budget after our proposalBoosted plan: Daily posts / (30 per month), Remarketing ad / unlimited number of ads and 4 carousels per month.Suitable for established businesses with a greater need for content frequency (On a daily basis).The cost of the plan is 650 euros + Selected by the client advertising budgetOn request we ca manage more online media networks like TikTok, LinkedIn, YouTube, Twitter, and so one.We can create a professional tailored plan for you business, contact us.
   11.04.2023 18:28, Επαρχία Λευκωσίας, 'Έγκωμη
   Υπηρεσίες » Digital marketing
  • Food businesses promo
   Food businesses promo
   Promoting food companies is a special process!Food as a subject is today one of the top 3 most viral topics on social media and this is a great opening for any food company to take advantage of this trend and build a unique strategy.This is where the Trom Media team helps you develop an all-inclusive digital marketing plan to:1. Let your business follow an omni-channel approach to everything about your Digital Media audience.2. Creating exclusive content through Social Media, TikTok & YouTube, which will highlight the individuality of your business.3. It will induce feelings4. There will be a precise scheme for creating new leads or increasing Brand Awareness.This particular food company promotion service includes a mix of unique actions that will significantly improve your digital footprint.Specifically:1. Creating visual / creative and video (content) for Instagram & Facebook & TikTok & YouTube on a weekly basis.2. Articles for your website. Aim to increase traffic by creatively answering frequent searches - questions of your common goal.3. Create a promotional video for your new launch or for your business.4. Promote Branded episodes through Google Ads & Social Media Ads in order to greatly increase the impact of the videos we create.Ask us for more details and a personalized offer today!
   11.04.2023 18:24, Επαρχία Λευκωσίας, 'Έγκωμη
   Υπηρεσίες » Digital marketing
  • Hotel - resort ads and marketing
   Hotel - resort ads and marketing
   Reinvent your Hotel.Take it in front of your target audience.Be sure your customers are reviewing.Inform about your prices, new services, stay up with the social media trends and attract a wider audience.Advertising, Marketing, Rebranding, SMM.What you pay it's what you get, professional services, tailored to your business needs.Contact us today for more details.The offer includes 2500 euro monthly advertising budget.
   11.04.2023 18:12, Επαρχία Λευκωσίας, Άγιος Δομέτιος - Άγιος Γεώργιος
   Υπηρεσίες » Digital marketing
  • We will professionally manage and grow facebook page
   We will professionally manage and grow facebook page
   Offering the best services of Professionally Manage and Grow Facebook Page for your BUSINESS.Services Includes: 1. Creating your Facebook Page(Other Social Media Pages)2. Setup of pages (adding bio, website, logo, etc)3. Optimization of your Facebook page (Social Media Pages)4. Creating Engaging posts.5. Creating Product posts.6. Creating Services posts.7. Fetching best and top trending #tags for your pages with our Paid Software.8. Competitor Analysis.9. Making new Strategies.10. Create the best suitable Captions related to the posts.11. Develop Brand Awareness.12. Increase visible Engagement. (may charge extra)13. Full-fill your Personal Requests. (may charge extra)14. Use paid stock images.15.Ad creation(ad cost extra)16.Tab or button Installation.17.Shop setup.18.Facebook Pixel Installation.19.Attractive Emoji adding.20.Cover Graphics Design.Why are you Hiring Us ?Ans: 1. I don’t sell only services, I sell results also. 2.Moneyback guarantee Other Platforms/Profiles we manageFacebookInstagramTwitterLinkedInPinterestThank You:Please feel free to discuss this with us before placing an order!We are available 24/7
   10.04.2023 18:49, Επαρχία Λευκωσίας, Λευκωσία - 'Αγιος Ανδρέας
   Υπηρεσίες » Digital marketing
  • Equity-based compensation for digital marketing and business management
   Equity-based compensation for digital marketing and business management
   Are you looking to grow your business and need help with digital marketing and business management?Our team of experienced professionals can provide the services you need, and we're offering equity-based compensation to the right partner.We understand the challenges that startups and small businesses face, and we're committed to helping you achieve your goals.Our services include SEO, PPC, social media management, content marketing, and more. If you're interested in partnering with us and are open to equity-based compensation, please contact us today to discuss further. Let's grow together!
   10.04.2023 15:28, Επαρχία Λευκωσίας, Λευκωσία - Άγιος Αντώνιος
   Υπηρεσίες » Digital marketing
  • Tailored press release
   Tailored press release
   Inform and gain the attention of the media with the appropriate press release.A purposefully calculated press release is a key principle in order to gain publicity and press releases.Use a press release for:1. Update relevant media for the launch of your product, service, start-up.2. Organizing an event.3. Do you want to communicate some distinctive, remarkable news of your business or your start-up.• Text length: Up to 680 words• File type: pdf / wordPR publishing services also available.
   10.04.2023 15:23, Επαρχία Λευκωσίας, 'Έγκωμη
   Υπηρεσίες » Digital marketing
  • Corporate identity - branding
   Corporate identity - branding
   Corporate identity - Branding - RebrandingWhat is a true corporate identity? Is it the logo of your business? The colors, the fonts, the design character of your brand?The way we approach it is this:The corporate identity is the personality of your brand. The Character and the way you look and expresses yourself in the world.With this in mind, the corporate identity includes a set of elements such as:• The company logo• The colors of the brand• Typography - the fonts used in both the logo and other materials of the brand• Web design - The website / internet presence and especially the part of the front end• Iconography• Video & Motion• Offline materials. Business cards, posters, brochures, posters, brochures, calendars, etc.• Online materials. Online Banners, social media page elements, etc.The way all this is crafted always starts with the wishes and the aesthetics of the customer, but we always suggest directions, based on our own experience, the trends of the time, the data of the competition and the audience to which you are addressed.Our goal is to create a modern and "fresh" corporate identity that will have the following elements:1. Separate / Unique. Which is clearly different from the competition and wins the attention of the target group2. Memorable. Something people will remember and perceive immediately and easily3. Matching & representative. With the philosophy, vision and character of the company
   10.04.2023 15:23, Επαρχία Λευκωσίας, 'Έγκωμη
   Υπηρεσίες » Digital marketing
  • 2

   Δημιουργία ιστοσελίδων
   Δημιουργία ιστοσελίδων
   ->Δημιουργία και Κατασκευή Ιστοσελίδων<-+Προσαρμοσμένες σε κινητά, τάμπλετ κ.α.+'Εύκολη χρήση για καταναλωτές- επιχειρηματίες+Έξυπνος σχεδιασμός+Διαδραστικός σχεδιασμός για τον χρήστη+Φόρμα επικοινωνίας+Σωστός και ελκυστικός σχεδιασμός - Ψυχολογία Χρωμάτων--> Είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τις ανάγκες και επιθυμίες σας για ένα άριστο αποτέλεσμα και αύξηση των πωλήσεων σας! <--
   10.04.2023 14:28, Επαρχία Λευκωσίας, Λευκωσία - Άγιος Αντώνιος
   Υπηρεσίες » Digital marketing
  • We will do instagram marketing, promotion super fast organic instagram growth
   We will do instagram marketing, promotion super fast organic instagram growth
   We Provide perfect original organic engagement and growth service which provides real followers to your pages and increases business at a high level of perfection which is the main goal of your business. If you want to grow your Instagram business or personal account organically, Our team is available 24/7 to help you.We are super excellent :Smart Phone is used for all workings manually.Fake and Bot accounts are not usedResponsible and honest approachSuper quality service & standardsWe must provide you:Exact Targeted FollowersHigh Increase Profile/Website VisitBrand AwarenessReal customerOur Working methods?Follow/Unfollow MethodInteract With Exact Targeted Audience
   09.04.2023 18:45, Επαρχία Λευκωσίας, Λευκωσία - Άγιος Αντώνιος
   Υπηρεσίες » Digital marketing
  • 2

   Ηλεκτρονικό κατάστημα
   Ηλεκτρονικό κατάστημα
   Με αυτό το πακέτο, θα έχετε όλα όσα χρειάζεστε για να ξεκινήσετε γρήγορα και εύκολα το δικό σας ηλεκτρονικό κατάστημα και να αρχίσετε να δέχεστε πληρωμές. Είτε ξεκινάτε μόλις τώρα είτε θέλετε να επεκτείνετε την υπάρχουσα επιχείρησή σας, το πακέτο "Ηλεκτρονικό Kατάστημα Έναρξης" είναι η καλύτερη λύση για να λαμβάνετε πληρωμές και να διευρύνετε την επιχείρησή σας.Eπικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικώς ή στείλτε μας το μήνυμα σας και μάθετε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε!
   06.04.2023 10:14, Επαρχία Λευκωσίας, Λευκωσία - Άγιος Αντώνιος
   Υπηρεσίες » Digital marketing
  • Tiktok brand awareness
   Tiktok brand awareness
   You want to promote your business on multiple platforms And have brand awareness and conversions?Thing work different now !!!I can manage all of your counted and build a relationship with the potential clients
   05.04.2023 14:04, Επαρχία Λευκωσίας, Λευκωσία - Άγιος Αντώνιος
   Υπηρεσίες » Digital marketing
  • Facebook ads, instagram ads, seo, webstite development, video editing...
   Facebook ads, instagram ads, seo, webstite development, video editing...
   Digital marketing agency dedicated to helping aspiring entrepreneurs succeed. Apply To Work With Us Today!
   05.04.2023 13:27, Επαρχία Λάρνακας, Λάρνακα - Μακένζυ
   Υπηρεσίες » Digital marketing
  • 9

   Κατασκευή ιστοσελίδας
   Κατασκευή ιστοσελίδας
   Δημιουργούμε μοντέρνες και λειτουργικές ιστοσελίδες αυξημένης ταχύτητας από το μηδέν σε Worpdress. Οι ιστοσελίδες που κατασκευάζουμε επιτρέπουν σε όλους τους χρήστες να απολαμβάνουν την περιήγηση τους σε ένα πολύ φιλικό περιβάλλον από όποιαδήποτε συσκευή επιθυμούν χωρίς κανένα πρόβλημα. Αν θέλετε να κτίσουμε μαζί την ψηφιακή σας παρουσία επικοινωνήστε μαζί μας 👇
   02.04.2023 12:26, Επαρχία Λευκωσίας, Κοκκινοτριμιθιά
   Υπηρεσίες » Digital marketing
  • Διαχείριση social media
   Διαχείριση social media
   Δεν έχετε χρόνο να διαχειρίζεστε τα Social Media της επιχείρησης σας; Σας έχουμε την λύση! Με μόλις €50 αναλαμβάνουμε την διαχείριση των δικών σας Social Media 1ο ΒΗΜΑ Συνάντηση ούτως ώστε να γνωρίσουμε την επιχείρηση σας. Με αυτό τον τρόπο θα κατανοήσουμε καλύτερα τις πραγματικές σας ανάγκες ώστε να θέσουμε μαζί τους στόχους της επιχείρησης σας. 2o ΒΗΜΑ Ανάλυση της επιχείρισης, αναγνώριση και ανάλυση ανταγωνιστών ούτως ώστε να μπορούμε να δημιουργήσουμε μαζί ένα στρατηγικό πλάνο. 3ο ΒΗΜΑ Συζήτηση πιθανόν θεμάτων που μπορεί να σας προβληματίζουν. 4ο ΒΗΜΑ Σας παρουσιάζουμε το πλάνο που ετοιμάσαμε. 5ο ΒΗΜΑ Εάν συμφωνείτε και θέλετε να συνεργαστείτε μαζί μας ξεκινάμε το συντομότερο. Αν θέλετε να κτίσουμε μαζί την ψηφιακή σας παρουσία επικοινωνήστε μαζί μας 👇
   02.04.2023 12:26, Επαρχία Λευκωσίας, Κοκκινοτριμιθιά
   Υπηρεσίες » Digital marketing
  • We will provide website on page seo optimization service for google top ranking
   We will provide website on page seo optimization service for google top ranking
   Are you worried about your Website SEO? Get a Complete SEO Service for Google Top Ranking.We are an expert having more than 6 years of experience in the field. We are here to fix all types of On Page and technical issues and drive Organic Traffic on your site to Increase Sales and Rank your site on Top.Why Us?100% white hat strategyUpdated Google StrategiesProvide complete work reportWe Will Provide:In-depth Keywords Research, Competitor Analysis, and full Audit Report. I will resolve all kinds of Technical issues, fix all On Page Errors, and do Off Page SEO as well.Keyword Research and AnalysisMeta Tags OptimizationImage Alt Tags OptimizationHeading Tags OptimizationContent OptimizationRobots.txt submissionSitemap.xml submissionGoogle Analytics & Webmaster IntegrationSpeed OptimizationMinification and Caching Off Page/Link Building StrategiesHigh Quality Manual BacklinksHigh DA PA Blog CommentsSocial BookmarkingGuest Posts SubmissionProfile and Article LinksTo Get your Queries Answered, Obtain a Detailed Action Plan or site Audit Report, Call Me Now!
   01.04.2023 14:43, Επαρχία Λευκωσίας, Λευκωσία - 'Αγιος Ανδρέας
   Υπηρεσίες » Digital marketing
  • Επαγγελματικές διαφημίσεις μικρού κόστους.professional marketing video
   Επαγγελματικές διαφημίσεις μικρού κόστους.professional marketing video
   Γίνονται διαφημισεις φουλ πακετο εικονοληψια ηχοληψία μοντάζ...για τηλεόραση και social media. Και όλα αυτά με μικρό κόστος! Professional low cost marketing videos with sound and video editing.
   28.03.2023 12:42, Επαρχία Λευκωσίας, Λακατάμεια - Άγιος Νικόλαος
   Υπηρεσίες » Digital marketing
  • We will be promote and grow organically your tiktok account
   We will be promote and grow organically your tiktok account
   If you're looking Tik Tok professional for organic growth for your account. Then you landed on the right place!We will grow and promote your TikTok account organically.We do this by targeting hashtags, competitors, and locations.Likes at videos of the users that we follow Real active usersTiktok video marketing Viral videostiktok FollowerVideo likesTiktok sharesWHY US?100% Genuine and Manual work (No App No Bots)100% Satisfaction Guarantee. if not satisfied then We will give extra days without any extra charge.
   28.03.2023 05:14, Επαρχία Λευκωσίας, Λευκωσία - Άγιος Αντώνιος
   Υπηρεσίες » Digital marketing
  • We will do organic youtube promotion of your video
   We will do organic youtube promotion of your video
   We are here to truly help your YouTube success, make sure you purchase REAL and ORGANIC promotions, and avoid the fakes and scams. We’ve put together some of the most effective, creative, and efficient ways to promote your video which helps in ranking and bringing more audience to watch your videos.Methods we use:We use one or more of the following methods to organically promote your videos :◈ Iframe embedding - Google search traffic◈ Web 2.0 - Google search traffic◈ Niche related playlists◈ Suggested and related videosAbove methods will result in bringing more traffic to your video content along with engagement.Benefits of this :◈ Natural engagement◈ Massively helps in Video ranking◈ 100% compliance with youtube's TOS◈ Helps You Gain Instant Credibility for Your Video◈ Traffic is from Real People Only ( Worldwide ) – No Bots!◈ 100% Guaranteed Delivery or Your Money Back◈ Results START Appearing in 24-72 HoursIf you are looking for youtube channel monetization? so welcome you have come to the right place you can now monetize your youtube channel in 30 days.We are certified by GOOGLE & SKILL SHARES. We will help you Until you reach YT monetization goals. We are experienced in social media marketing also experienced in Content making. You can hire us.THE METHOD WHICH WE USE FOR PROMOTION:Set Google campaign of your videosShare your content on multiple social platformsFind high-rank keywords & according to your nicheNiche related playlistBacklinksWe create a playlist from some of your videos, and then we share those, to help with View Duration. For the Subscribers.CHOOSE THE BEST AND LEAVE THE RESTCertified from Google ads4 years experience as a social mangerAll work is safe and organicResult start showing in just 12 hours30 days Monetization guarantee24/7 friendly customer support
   28.03.2023 05:14, Επαρχία Λευκωσίας, Λευκωσία - Άγιος Αντώνιος
   Υπηρεσίες » Digital marketing
  • 2

   Digital marketing agency will take your busines to the next level
   Digital marketing agency will take your busines to the next level
   Are you looking for a professional social media manager or agency?We will optimize, manage and grow your Social Media Presence! We are an experienced Digital Marketing Agency specializing in Social Media Management with our Professional Managers. We have managed pages related to the following industries: Health & Fitness, Travel, NFT & Crypto, Fashion And Beauty, E-commerce & Retailing, Food & Beverage, Affiliate Marketing, and more. What can we do for your Business:~ Creating Social Media Pages~ BIO Setup and Page optimization ~ Scheduling/Posting attractive and relevant posts/content ~ Hashtag research & indexing ~ Brand posts with your logo/website~ Paid stock images and visual content for posts~ Engaging Captions (text with each post) Platforms:- Instagram- Facebook- Pinterest- Twitter- LinkedIn- Google Business- TikTok (extra)
   24.03.2023 17:15, Επαρχία Πάφου, Κονιά
   Υπηρεσίες » Digital marketing
  • 5

   Pro packages to promote your business
   Pro packages to promote your business
   *To Learn more about offers and prices you can visit our website or contact us directly!#UflyCreative. Our Creativity your Success.
   24.03.2023 10:35, Επαρχία Λευκωσίας, Λευκωσία - Άγιος Αντώνιος
   Υπηρεσίες » Digital marketing
  • Facebook/ instagram advertising
   - Facebook/ Instagram διαφήμιση - Διαχείριση Social media Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μου.
   22.03.2023 12:05, Επαρχία Λεμεσού, Γερμασόγεια
   Υπηρεσίες » Digital marketing
  • 4

   Σχεδιασμός ιστοσελίδας / website design
   Σχεδιασμός ιστοσελίδας / website design
   Professional & Affordable Website Designing ServicesBasic Website (most popular)- €180 deposit plus;- €15 per month for the 1st year (€30 from the 2nd year onwards)✅ The above cover the name and address of your website (domain)✅ Internet hosting (having your site online per year)✅ 24/7 Support✅ Updates of the website whenever you need it✅ Monthly Maintenance✅ Search Engine OptimizationThe above package is perfect for small businesses and individuals who want to promote their business / blog.Examples are: Personal Trainers, Hairdressing parlors, Kiosks, Vloggers, cafeterias, clothing shops, lawyers or any other business.
   21.03.2023 16:23, Επαρχία Λεμεσού, Λεμεσός - Άγιος Ιωάννης
   Υπηρεσίες » Digital marketing
  • Personal assistant, social media and website maintenance
   Personal assistant, social media and website maintenance
   Need a secretary or assistant? We have monthly packages to suit your needs and price range!Our services include:• SEO• Social media management• Video creation and editing• Content creation (Written)• Content creation (Graphics)• Creating training manuals for staff• Creating advertisement Content • Event organization• Word, Excel, PowerPoint• Website creation or maintenance • Perform market research• Create presentations• Respond to emailsMessage us today for more info.
   19.03.2023 13:03, Επαρχία Λάρνακας, Λάρνακα - Σωτήρος
   Υπηρεσίες » Digital marketing
  • Voice search optimization
   Voice search optimization
   The goal of voice search optimization is to address common verbal queries in your content so that voice search technologies and virtual assistants present your page to users in voice search results.The only voice search optimization services you need to rank for local search.
   13.03.2023 18:41, Επαρχία Λευκωσίας, Λευκωσία - Άγιος Αντώνιος
   Υπηρεσίες » Digital marketing
  • Entrepreneur makeover book
   Entrepreneur makeover book
   The Entrepreneur Makeover: Turn Your Business Into a Digital Hotspot and Skyrocket Your Business!: Conquer Social Media Branding With These Fool-Proof Growth HacksBoost Your Social Media Presence With These Tips and Tricks and Skyrocket Your Business! - This Is for Any Entrepreneur Struggling to Attract Customers and Rework Your Online PresenceYou're an entrepreneur, and you know that in order to be successful, you need a great digital presence. You've been working hard on your business, but you feel like you're stuck and not sure what to do next.Not only do you need a great product or service to succeed as an entrepreneur, but you also need a great online presence. Without it, you're at a disadvantage from the start.But where do you start?It can be tough to figure out where to focus your time and energy when it comes to marketing your business. There are so many things you need to know in order to grow your business and you feel like you're constantly learning new things.Do you start with branding? Social media? SEO?That's where this book comes in!The Entrepreneur Makeover will help you take your business to the next level. This book is packed with growth hacking strategies, branding tips, social media advice, and SEO tactics that will help you skyrocket your business.This isn’t your typical digital marketing book. This is a digital marketing guide that will change your business for the better.In this book, entrepreneurs like you will:Expertly navigate the internet and get your business on the fast track to success!Top tips and tricks that only the top marketers know.Budget-friendly and time-saving marketing hacks perfect to boost your social media presence.Discover growth hacking marketing strategies guaranteed to be more effective than traditional ones!Beginner-friendly ways to build your brand into a super brand!And so much more!With a better digital presence, you'll be able to reach more people and convert more leads into customers. You'll also be able to charge more for your products or services since you'll be seen as an authority in your field.
   10.03.2023 02:45, Επαρχία Πάφου, Πάφος - Άγιος Πάυλος
   Υπηρεσίες » Digital marketing
  • Affiliate marketing course
   Affiliate marketing course
   How To Create A Profitable Affiliate Business For Free CourseBy Andreas IoannouA complete strategy on how to build a profitable affiliate business from scratch at no cost.Affiliate Marketing doesn't cost money; it only takes time.4 ChaptersChapter 1. How to choose the most profitable affiliate services that will give you passive income for a lifetime.(Free to join affiliate programs)Chapter 2. How to start an affiliate business.(Create a blog/website for free)Chapter 3. Ways to produce free content for your affiliate business.Chapter 4. Marketing Strategies to promote your affiliate business and get a huge amount of traffic for free.Proven marketing strategies that are used by the most successful affiliate marketers in the world.
   10.03.2023 02:42, Επαρχία Πάφου, Πάφος - Άγιος Πάυλος
   Υπηρεσίες » Digital marketing
  • 6

   I will be your social media manager marketing and content creator
   I will be your social media manager marketing and content creator
   Do you need an accredited professional to manage your social media channels, and create effective content at a price you can afford? If so, you've definitely found the proper gig! I'm a certified social media manager who focuses on building brand identity and giving your customers something of value. Here's what I can do for you: Set up your channel with complete optimization; Create content that receives high levels of engagement; Write attractive captions that grab attention and pull readers in; Graphic design; Infographics; Scheduling; Hashtag outreach. All your posts will be completely personalized to your branding, with your brand logo and Website URL included I know it's difficult picking a freelancer to work with, which is why I let my 100% customer satisfaction rate speak for me! Platform type : - Facebook - Instagram - Tik Tok Industry: Beauty & cosmetics, Foods, Lifestyle, Fashion, Marketing, Other I'll create content based on your goals and plan.
   06.03.2023 13:59, Επαρχία Πάφου, Μανδριά Πάφου
   Υπηρεσίες » Digital marketing
  • Custom made excel workbooks
   Custom made excel workbooks
   We create custom made excel workbooks that suit your needs.As of today, we have created custom made excel spreadsheets for many businesses as listed below:1) Working hours management2) Task management3) Financial analysis4) Accounting5) Scheduler6) Sales management7) Warehouse management8) Room reservations9) Doctor appointment scheduler10) Diet planA benefit of using excel spreadsheets is the feature of using the same spreadsheet on both your smartphone and your personal computer.The price for a custom made spreadsheet starts at €40.Contact us for more information.
   05.03.2023 15:10, Επαρχία Λάρνακας, Κίτι
   Υπηρεσίες » Digital marketing
  • Websites
   I am an experienced web developer in limassol.
   01.03.2023 11:36, Επαρχία Λεμεσού, Πολεμίδια Πάνω
   Υπηρεσίες » Digital marketing
  Επόμενο

  Αγγελίες στην κατηγορία «Digital marketing» σε άλλη πόλη

  Error 400
  Αποθηκεύστε τις αναζητήσεις σας!
  Πιέστε το κουμπί" Αποθήκευση αναζήτησης "σε μια σελίδα αποτελεσμάτων αναζήτησης
  Έλεγχος για ενημερώσεις στα Αγαπημένα
  Έλεγχος για ενημερώσεις στα Αγαπημένα
  Πιέστε το πλήκτρο αστέρι και αυτή η διαφήμιση θα είναι στην αγαπημένη σας περιοχή, όπου μπορείτε εύκολα να το δείτε ξανά!
   • + 1 km
   • + 5 km
   • + 10 km
   • + 30 km
   • + 50 km
   • + 100 km
   • + 200 km
   Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies
   Χρησιμοποιούμε cookies με σκοπό να βελτιώσουμε την εμπειρία σας ως χρήστη και τις υπηρεσίες μας, αναλύοντας την περιήγησή σας στο Δικτυακό Τόπο. Παρακαλούμε ενημερωθείτε για την Πολιτική Cookies.