Προσωπικός λογαριασμός Είσοδος και εγγραφή
Δημιουργία αγγελίας
Τηλεπικοινωνίες, Πληροφορική Τηλεπικοινωνίες, Πληροφορική
Ελάχιστη τιμή
Μέγιστη τιμή
Τύπος εργασίας
On-site/Remote
Νεότερο
Σχετικός Νεότερο Φθηνότερο Ακριβότερο
Εγγραφείτε στις ενημερώσεις αναζήτησης.
Συνδρομή αναβαθμίσεων αναζήτησης
Τέλεια! Παρακαλώ ελέγξτε το email σας.
Εάν δεν θέλετε να λαμβάνετε αυτά τα email από την ιστοσελίδα μας στο μέλλον, καταργήστε την εγγραφή σας εδώ ή στην ενότητα " Αγαπημένες αναζητήσεις ".
 • Software developers c++
  Software Developers with strong OO programming skills, experience in modular architecture design, OpenGL, C++, .NET, Java, C#, and current programming methodologies and tools.Strong math and UI skills are plus.
  sima, 30.11.2023 22:58, Επαρχία Λεμεσού, Λεμεσός - Μέσα Γειτονιά
  Τηλεπικοινωνίες, Πληροφορική » Προγραμματιστές
 • Java tech lead
  Our client, a leading iGaming company based in Limassol is currently seeking to hire a Java Tech Lead to join their new offices. In this role, you will be an integral part of recruiting and professionally leading a team of highly skilled developers who are responsible for developing and maintaining all web-based platforms and devices for various brands. Responsibilities: • As the Tech Lead, you are expected to be our champion for creating a positive, collaborative work culture as well as being a key person for the development of the people within our team.• Lead major parts in planning, design reviews, and team technical mentorship. • Lead hard technical problems & problem solving - at the architecture/code/product level. • Builds POCs, and suggests technical processes, architectures, or concepts and deliver them fast to the market.• Learn new fields, technologies and approaches, to address the needs of our fast-growing company. Requirements:• 4-5 years of strong hands-on technical experience in Java. • 3 years of experience in design and system architecture. • University degree in Computer Sciences, Business Management or related fields.• Fluent in oral and written English• Experience as a Tech/Team Lead and a technical mentor to other engineers. • Experience with large scale web applications and multithreaded environments. • Experience working with a DB, and writing complicated queries. • Well experience with Spring Framework.• Experience with Apache Kafka – advantage.• Experience with Elastic – advantage.• Experience with Redis – advantage.• Experience with Docker and Kubernetes – advantage.They will give preference to candidates who:• Have successfully worked with agile frameworks.• Are able to manage multiple work streams and work with virtual teams.• Have experience in Business Analysis, Business Knowledge.What's in it for YOU?• Excellent work environment• Attractive salary package • Annual incentive bonus• Monetary vouchers on birthdays and other special occasions • Fully equipped kitchen and in-house entertaining space • Options to enroll in Company's medical insurance plan • Possibilities to enroll in Company's pension plan• Exciting company activities including monthly lunches, monthly corporate gatherings, an intercompany football team, competitions, daily snacks and many other activities.• Casual Dress Code • A chance to advance professionally inside one of the world's largest iGaming organizations.
  Yeni , Cosmo Recruitment agent, 14.11.2023 09:56, Επαρχία Λεμεσού, Λεμεσός - Αγία Φύλα
  Τηλεπικοινωνίες, Πληροφορική » Τεχνικοί δικτύων
 • Qa automation engineer
  Our client, a leading iGaming entertainment company based in Limassol is looking to hire QA Automation Engineer to assess platform quality through automated testing. As a QA Automation Engineer, you will be working closely with the product and development team to make sure that product changes and improvements are delivered as per the requirements. The QA Automation Engineer should have advanced programming skills, a keen eye for detail and excellent project management skills. Responsibilities:• Build and executes test cases (automated) as per the change requirement and analyze results.• Documents and evaluates test results.• Detects, logs, and reports software bugs and glitches.• Tracks defects and helps troubleshoot errors.• Reviews test procedures and develops test scripts. Requirements:• Proven experience as a QA Automation Engineer or a similar role.• Experience in project management and QA methodology will be considered an advantage. • Familiarity with Agile frameworks and regression, as well Jenkins, Selenium and Xray test case tool is a plus,• Ability to document and troubleshoot errors.• Excellent communication skills.• Attention to detail.• Analytical mind and problem-solving aptitude.• Strong organizational skills.• BSc/BA in Computer Science, Engineering or a related field. What's in it for YOU?• Excellent work environment• Attractive salary package • Annual incentive bonus • Monetary vouchers on birthdays and other special occasions • Fully equipped kitchen and in-house entertaining space • Options to enroll in company's medical insurance plan • Possibilities to enroll in company's pension plan• Exciting company activities including monthly lunches, monthly corporate gatherings, an intercompany football team, competitions, daily snacks and many other activities.• Casual Dress Code • A chance to advance professionally inside one of the world's largest iGaming organizations.
  Yeni , Cosmo Recruitment agent, 14.11.2023 09:54, Επαρχία Λεμεσού, Λεμεσός - Αγία Φύλα
  Τηλεπικοινωνίες, Πληροφορική » Προγραμματιστές
 • It support officer
  Our client, is a global investment firm rapidly expanding to meet the demands of their ever-growing clientele base. They have offices located in Australia, Singapore, UK, and Cyprus.Their Cyprus office, is just starting up, presenting a unique opportunity to be a founding member and work actively within the core of the business. With this, internal growth is not only welcomed but also encouraged, providing their employees with the opportunity to grow, develop and succeed in their current role and any future roles they might have with the company. This position offers not only career development opportunities but also the chance to be part of a fun, dynamic team that collaborates to support the company’s clients.It is an individual contributor role based in our Limassol office, providing assistance with all IT support related functions, and troubleshooting of the company, including back-up support for other regional offices.Job ResponsibilitiesProvide helpdesk administration support and computer/laptop setup, including offsite support, and serve as the first point of contact for IT support (L1/L2)Install, configure, and maintain software and hardware components of computer and network systemsDiagnose and troubleshoot software and hardware issues in timely mannerMaintain and provide support on IT, telephone system, software and hardware equipment and provide resolution of related problemsMaintain and setup Windows/ Network EquipmentLiaise with third-party vendors and manage related service contractsManage the company's IT assetsAssist with the deployment and maintenance of security software and tools, such as firewalls, antivirus software, and intrusion detection systems.Assist with the development and implementation of policies and procedures related to information security and office IT administration.RequirementsDiploma or above in IT/Computing/Computer Science or related disciplineAt least 2 years of relevant working experience (work experience in a similar role in a financial institution is preferred)Proficiency in supporting and managing Apple, Windows and Google environmentsExperience with computer networks, network administration and installationExperience with Windows, Office 365, mobile devices, cloud services and other desktop application supportAbility to handle confidential information sensitively and tactfullyExcellent communication skills, time management skills – able to plan, prioritize and organizeFluent Greek & EnglishFlexible in work times. May be required to work outside of normal office hours as operational needs.
  Golden Careers Recruitment, 13.11.2023 09:21, Επαρχία Λεμεσού, Λεμεσός - Άγιος Νικόλαος
  Τηλεπικοινωνίες, Πληροφορική » Άλλο
 • Product owner
  Our client is one of the leading ship management companies globally today. They manage a diverse fleet of vessels via a worldwide network of fully owned subsidiary offices, coordinated from their headquarters in Limassol, Cyprus.They are currently looking for a Product Owner to join their engineering team. The ideal candidate will have previous experience as a Product Owner, In-depth experience of the Scrum agile process methodology and excellent communication skills.Job ResponsibilitiesBe the leading role in planning, monitoring and eliciting requirementsDetermine operational objectives by studying business functions, gathering information, evaluating output requirements and formats.Improve systems by evaluating current practices and working procedures while uncovering areas for improvement.Provide solutions to business problems by defining, analysing and documenting requirements. (confluence, user stories, gherkin scenarios)Work closely with UI/UX team to create prototypes and UI mock-ups (wire-frames) procedure.Prioritize initiatives based on business needs and requirements.Ensure solutions meet business requirements by monitoring performance.Work closely with development teams, QA, Product designers and be the ambassador and the primary contact for queries related to the product.Overview and participate in Sprint planning, review and retrospective meetings, guide and offer feedback to the teamWork closely with Scrum team and be part of all Sprint ceremoniesRequirementsBachelor’s degree in appropriate field.Minimum 2 years of experience as a Product Owner.Written and verbal communication (ideally English and Greek), experience in creating detailed reports and giving presentations.In-depth experience of the Scrum agile process methodology.Experience working with Jira or similar tools.Experience in collaborating with UX team during the design/prototype phase of the projectAbility to influence operations and work closely with them to determine acceptable solutions.Detail oriented, analytical and inquisitive.Process improvement, big picture thinking, problem solving, analytical and critical thinking skills.Excellent planning, organizational and time management skills.Team oriented personalityShipping knowledge and understanding will be considered a great advantage
  Golden Careers Recruitment, 13.11.2023 09:16, Επαρχία Λεμεσού, Λεμεσός - Άγιος Νικόλαος
  Τηλεπικοινωνίες, Πληροφορική » Άλλο
 • Qa automation engineer
  Our client, pioneering Fintech enterprise at the vanguard of revolutionizing payment practices is actively seeking a QA Automation Engineer. The company stands as a trailblazer in developing cutting edge solutions and products that empower both individuals and enterprises, fostering seamless digital financial journeys.As a QA Automation Engineer, you will focus on designing, developing, and implementing automated testing solutions to ensure the quality and reliability of software applications. Your role involves collaborating closely with the development and product teams to understand the application’s functionality, requirements, and user stories. By leveraging your expertise in testing methodologies, scripting languages, and testing frameworks, you will create robust and efficient automated test scripts that cover a wide range of test cases, including functional, regression, integration, and performance testing.Job ResponsibilitiesTest Automation Development: Design, develop, and maintain automated test scripts using appropriate testing frameworks, languages (such as Selenium, Appium, or others),and tools. These scripts should cover various types of testing, including functional, regression, integration, and performance testing.Test Case Creation: Create comprehensive and effective test cases, scenarios, and testdata for automated testing, ensuring coverage of different application features and edge cases.Test Execution: Execute automated test suites to verify the functionality, stability, and performance of software applications. Regularly run test suites as part of continuous integration and deployment pipelines.Defect Identification and Reporting: Detect, document, and report defects, inconsistencies, and inaccuracies identified during testing. Collaborate with developers to clearly communicate issues and aid in their resolution.Test Maintenance: Continuously update and maintain automated test scripts to accommodate changes in the application, ensuring that the automated test suite remains effective and accurate over time.Integration with CI/CD: Integrate automated tests into continuous integration and continuous deployment pipelines to provide quick feedback on code changes and facilitate efficient development workflowsPerformance Testing: Develop automated performance tests to evaluate the application's responsiveness, scalability, and stability under different load conditions.Code Review and Collaboration: Participate in code reviews and collaborate with developers to ensure that testability, automation coverage, and testing best practices are integrated into the development processTest Data Management: Manage and maintain test data required for automated testing, ensuring data consistency, accuracy, and security.Environment Configuration: Set up and configure test environments to mimic production environments, enabling accurate testing of various scenarios.Adherence to Testing Standards: Follow established testing standards, best practices, and guidelines to ensure consistency and reliability in testing processes.RequirementsMinimum of 2 years' experience as an automation tester.Proficiency in working with Selenium using the Python programming language.Hold a Bachelor's degree in Computer Science.• Adept at efficiently managing multiple tasks and adapting priorities as required.Exceptional communication skills, both written and verbal.Strong command of written and spoken English.Benefits:Highly competitive salary package.Brand-new, spacious office located in Paphos, Cyprus.Access to an on-site gym for your fitness needs.Well-stocked kitchen offering a variety of snacks, beverages, and fresh fruits.Youthful and dynamic work environment.Team-building activities and cheerful happy hours.Continuous growth and career development.
  Golden Careers Recruitment, 13.11.2023 09:11, Επαρχία Λεμεσού, Λεμεσός - Άγιος Νικόλαος
  Τηλεπικοινωνίες, Πληροφορική » Άλλο
 • It specialist
  Our client, a pioneering Fintech enterprise at the vanguard of revolutionizing payment practices is actively seeking an IT Specialist. The company stands as a trailblazer in developing cutting-edge solutions and products that empower both individuals and enterprises, fostering seamless digital financial journeys. As the IT Specialist, you will assume a pivotal role in maintaining the technological backbone of our organization, ensuring the seamless operation of various systems, and providing top-tier support for the internal teams. You will collaborate closely with multifunctional departments to uphold service excellence in MacOS systems, Windows Server administration, server hardware maintenance, MDM management, and basic networking, including VPNs and Linux support.Job ResponsibilitiesMacOS Systems Management: Provide support and maintenance for MacOS systems, ensuring optimal performance and security.Windows Server Administration: Manage and maintain Windows Server environments, including updates, backups, and troubleshooting.Server Hardware Maintenance: Oversee the physical and virtual server hardware, including regular inspections, upgrades, and repairs.MDM Management: Implement and manage Mobile Device Management (MDM) solutions, ensuring the security and integrity of mobile devices within the organization.Networking and VPNs: Maintain and support networking solutions, including VPNs, firewalls, and routers, to ensure seamless connectivity.Linux Systems Support: Provide basic support for Linux environments, including routine maintenance and problem-solving.RequirementsMinimum of 2 years of experience in IT, with a focus on MacOS and basic Windows Server administration.Hands-on experience with server hardware, including setup, maintenance, and troubleshooting.Knowledge of MDM solutions and best practices.Basic understanding of networking principles, including VPNs, switches, and routers.Familiarity with Linux operating systems and command-line tools.Strong problem-solving skills and the ability to work independently or as part of a team.Excellent communication skills, both written and verbal.Relevant certifications in IT (e.g., CompTIA, MCSA, CCNA) are a plus.Benefits:Brand-new, spacious office located in Paphos, Cyprus.Access to an on-site gym for your fitness needs.Well-stocked kitchen offering a variety of snacks, beverages, and fresh fruits.Youthful and dynamic work environment.Team-building activities and cheerful happy hours.Continuous growth and career development
  Golden Careers Recruitment, 13.11.2023 09:11, Επαρχία Λεμεσού, Λεμεσός - Άγιος Νικόλαος
  Τηλεπικοινωνίες, Πληροφορική » Άλλο
 • Special projects manager
  Our client, a pioneering Fintech enterprise at the vanguard of revolutionizing payment practices is actively seeking a Special Projects Manager. The company stands as a trailblazer in developing cutting-edge solutions and products that empower both individuals and enterprises, fostering seamless digital financial journeys. As a Special Project Manager, you will be a trusted right-hand partner to the CEO, responsible for coordinating and overseeing various projects that are not directly related to the product but are crucial for the company’s success. You are expected to be highly organized, efficient, and capable of multitasking in a fast-paced environment.Job ResponsibilitiesProject Management: Take ownership of various projects assigned by the CEO, including strategic initiatives, business development projects, and company-wide endeavors.Contract Drafting: Draft, review, and manage a range of legal contracts and agreements.Multi-Tasking: Efficiently manage multiple projects simultaneously, ensuring deadlines are met and priorities are appropriately addressed.Problem Solving: Identify potential issues and proactively find solutions to address them, mitigating risks and facilitating project success.Communication: Act as a primary point of contact for the CEO and stakeholders on project progress, providing regular updates and reports.Research and Analysis: Conduct market research, competitor analysis, and other forms of research to support decision-making processes.Confidentiality: Handle sensitive and confidential information with the utmost discretion and professionalism.RequirementsBachelor's degree in Law, Business Administration, or a related field.Previous experience in project management or a similar role is preferred.Strong contract drafting and legal background.Excellent multitasking and time-management skills.Exceptional problem-solving and analytical abilities.Excellent communication and interpersonal skills.Highly organized and detail-oriented.BenefitsHighly competitive salary package.Brand-new, spacious office located in Paphos, Cyprus.Access to an on-site gym for your fitness needs.Well-stocked kitchen offering a variety of snacks, beverages, and fresh fruits.Youthful and dynamic work environment.Team-building activities and cheerful happy hours.Continuous growth and career development.
  Golden Careers Recruitment, 12.11.2023 15:56, Επαρχία Λεμεσού, Λεμεσός - Άγιος Νικόλαος
  Τηλεπικοινωνίες, Πληροφορική » Άλλο
 • Junior/middle php backend developer
  Our client, a start-up company (in the field of mobile software development) located in Limassol, Cyprus. Is currently looking for a junior / middle PHP backend developer to join their young and friendly team.Job ResponsibilitiesDevelop and maintain high-performance, reliable and reusable backend API applications.Translate designs and wireframes into high-quality codeWork with third-party APIsWrite unit and UI tests to identify malfunctionsIntegrate with existing CI/CD workflowTech Stack : PHP (symfony), AWS (S3, SQS), Postgresql, DockerRequirementsBachelor's degree in Computer Science, Software Engineering, or a related field (or equivalent practical experience).1+ years of experience experience building software in PHPknowledge of PHP 8experience with Symfony / LaravelPostgresql / MySQLUnderstanding of SOLID, DRY, KISS principles and design patternsEnglish at the Intermediate levelWill be a plus:DDDpractical experience in creating a public APIExperience with CI/CDexperience with React.js / Node.jsexperience or interest in learning GOlang
  Golden Careers Recruitment, 12.11.2023 15:23, Επαρχία Λεμεσού, Λεμεσός - Άγιος Νικόλαος
  Τηλεπικοινωνίες, Πληροφορική » Προγραμματιστές
 • Web developers-ecommerse
  -Web Developers with a solid command of web and eCommerce platforms, front-end development using HTML, CSS, JavaScript, JSON, XML, and knowledge of SEO techniques. Magento, Prestashop knowledge is a plus as well as experience in product listings in marketplaces like Amazon.
  sima, 08.11.2023 22:23, Επαρχία Λεμεσού, Λεμεσός - Μέσα Γειτονιά
  Τηλεπικοινωνίες, Πληροφορική » Προγραμματιστές
 • Ads from other regions

 • Full stack php developer
  About the job: We are seeking a passionate Full Stack Developer (PHP) to join our development team. In this position, you will be coding new server-side enhancements for a pioneering eLearning solution and creating performant user-friendly front-end experiences. The main responsibilities of the position include: • Develop, maintain, and refactor existing web applications and APls. Design and implement new features. Create engaging front-end code using HTML5, CSS3 and JavaScript. Translate business requirements into high quality, tested, and secure code. Write unit and integration tests. Contribute to team effort and meet deadlines. • Collaborate with the product team and business owners. Skills and qualifications: Degree in computer science or any other related field. 3-5 years of working experience in a similar position. Strong understanding of PHP and MVC Frameworks. Strong understanding of HTML5, Java Script, CSS3. Deep understanding of object-oriented programming in PHP. Experience with JavaScript frameworks/libraries. Experience with MySQL. Experience with GIT, Linux, and Docker. • Familiarity with Laravel and AngularJS will be considered an advantage. Familiarity with Azure will be considered an advantage. Creative thinker & problem solver. • Ability to work with minimal supervision. Self-motivated with excellent interpersonal abilities and communication skills. • Ability to consistently meet project deadlines. • Proficiency in both written and spoken English.
  Yeni , Cosmo Recruitment agent, 21.11.2023 09:45, Επαρχία Πάφου, Κονιά
  Τηλεπικοινωνίες, Πληροφορική » Προγραμματιστές
 • It/technician for support.
  Looking for IT/technician to support telephone systems.
  Michael Kolowski, 13.11.2023 15:26, Επαρχία Λευκωσίας, Έγκωμη - Μακεδονίτισσα
  Τηλεπικοινωνίες, Πληροφορική » Τεχνικοί Υπολογιστών
Error 400
Αποθηκεύστε τις αναζητήσεις σας!
Πιέστε το κουμπί" Αποθήκευση αναζήτησης "σε μια σελίδα αποτελεσμάτων αναζήτησης
Έλεγχος για ενημερώσεις στα Αγαπημένα
Έλεγχος για ενημερώσεις στα Αγαπημένα
Πιέστε το πλήκτρο αστέρι και αυτή η διαφήμιση θα είναι στην αγαπημένη σας περιοχή, όπου μπορείτε εύκολα να το δείτε ξανά!
  • + 1 km
  • + 5 km
  • + 10 km
  • + 30 km
  • + 50 km
  • + 100 km
  • + 200 km
  Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies
  Χρησιμοποιούμε cookies με σκοπό να βελτιώσουμε την εμπειρία σας ως χρήστη και τις υπηρεσίες μας, αναλύοντας την περιήγησή σας στο Δικτυακό Τόπο. Παρακαλούμε ενημερωθείτε για την Πολιτική Cookies.